Køkkensammenlægninger

Udøv størst mulig indflydelse på sammenlægningsprocesser

Køkkensammenlægninger har stor betydning for jeres arbejdsforhold og arbejdsmiljø.

Køkkensammenlægninger er forbundet med en lang række udfordringer på områder som opgaveløsning, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, sammenhæng mellem nye opgaver og personaleressourcer, ny geografisk placering af arbejdssteder, ændrede produktionsformer og andet.

Som medarbejdere er det vigtigt, at I sørger for at gøre jeres indflydelse gældende, allerede inden planerne for en sammenlægning ligger klar.

I kan:

  • Fremlægge jeres egne forslag til hvad køkkenets fremtidige opgaver og struktur skal være.
  • Sørge for at få plads i styregrupper og arbejdsgrupper, så I altid ved hvad der er besluttet og hvad der diskuteres og planlægges.
  • Fremlægge jeres holdninger og forslag i SU og MED-udvalgene.
  • Bruge jeres ret til at få informationer og til at drøfte omstillingsprojekter i SU og MED.
  • Stille krav om at I modtager fuldstændige udkast til ny struktur - disse er ofte baseret på undersøgelser udført af eksterne konsulenter.
  • Holde forvaltningschefer og politikere fast på at forstå proces og resultat som en helhed.

Omstillingen skal tage højde for forskellige ting som fysiske rammer, den daglige drift, mad-tilbud, serviceniveau, arbejdsmiljø og økonomi. Når alt er taget med i betragtning, bliver det muligt for jer at afveje om en sammenlægning er en god idé på de givne vilkår eller ej.