Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Kollegial konflikt endte i afskedigelse

  • Marie Preisler  [ TEKST ] Sif Meincke  [ FOTO ]
    Marie Preisler [ TEKST ] Sif Meincke [ FOTO ]

Ernæringsassistent Britta Johansen var både trist og lettet, da hun sidste sommer blev fritstillet fra sit job i køkkenet på et aktivitetscenter for ældre. Lettet var hun, fordi en række begivenheder på arbejdspladsen forud for afskedigelsen havde føltes dybt ubehagelige. Samtidig var det trist at vinke farvel til arbejdsopgaver og en daglig kontakt med centerets brugere, som hun var glad for.

− Jeg elskede mit job og nød virkelig kontakten til brugerne, så jeg var ked af at skulle stoppe, men jeg var også lettet, for det var en frygtelig tid på arbejdspladsen i månederne inden, jeg blev afskediget.

49-årige Britta Johansen har arbejdet som ernæringsassistent i 25 år, de seneste syv år i køkkenet på et aktivitetscenter i en sjællandsk kommune, hvor hun sammen med sin souschef stod for madlavning til brugere af centeret, der kan spise i centerets café eller købe mad med hjem. En vigtig del af Britta Johansens job var derfor borgerkontakt.

− Nogle gange havde jeg tre eller fire af de faste brugere af centeret siddende i køkkenet til en snak, mens jeg lavede mad. Det var rigtig hyggeligt. Jeg er god til mit håndværk og til at snakke med brugerne.

Samarbejdet fungerede også godt indtil 2014, hvor Britta Johansen fik en ny kollega.

Dårlig kommunikation

Derefter begyndte tingene at gå skævt, vurderer Britta Johansen, der fandt det svært at tale med sin nye kollega.

− Det ligner slet ikke mig at være tavs en hel dag, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, og min kollega havde det måske på samme måde. Derfor sendte ledelsen os begge to til en coach og siden en krisepsykolog. De mente, at problemet lå på arbejdspladsen, men vi talte aldrig om det på arbejdet.

På et tidspunkt blev Britta Johansen hjemsendt i tre dage og efterfølgende indkaldt til et møde hos sin leder. Hjemsendelsen blev begrundet med ukollegial adfærd.

− Det var ret uforståeligt, siger Britta Johannesen, tydeligt berørt af oplevelsen.

− Så kontaktede jeg Kost & Ernæringsforbundet og fik en sagsbehandler derfra med som bisidder til mødet, og det var en super støtte. Jeg skulle ikke have gået med det så længe uden at tale med nogen om det.   

Usaglig opsigelse

På mødet sagde lederen, at Britta Johansen og hendes kollega skulle tale bedre sammen, og Britta Johansen blev bedt om at gå til psykolog. Det accepterede Britta Johansen, selvom de forrige forløb hos coach og psykolog ikke havde løst op for situationen.

− Det var frygteligt igen at sidde hos en psykolog og opstille regler for, hvordan vi skulle tale sammen. Samtidig skulle jeg hver uge stille til et møde med min leder. Alligevel blev jeg til slut kaldt til møde med lederen og en jurist, hvor jeg blev fritstillet med øjeblikkelig virkning. Jeg følte, det var dybt unfair, siger Britta Johansen. Men jeg gik også mere fri derfra, fordi mit mareridt nu var slut.

Britta Johansens leder begrundede afskedigelsen med samarbejdsvanskeligheder, men Kost & Ernæringsforbundet gjorde indsigelse: Britta Johansen havde vist sig samarbejdsvillig hele vejen igennem. Britta Johansen var desuden opsagt uden forudgående advarsel, hvilket er i strid med reglerne.

Efter forhandling med Kost & Ernæringsforbundet måtte arbejdsgiveren acceptere, at afskedigelsen var i strid med retspraksis. Og Britta Johansen fik en ekstra måneds løn, seks måneders fritstillelse samt en godtgørelse på 25.000 kroner oveni.

Det udfald er Britta Johansen tilfreds med, selvom hele forløbet stadig er svært at tænke på og tale om.

− Jeg er rystet endnu over de ting, jeg oplevede. Jeg følte, at et problem på arbejdspladsen blev gjort til mit, og jeg er glad for, at arbejdsgiveren har været nødt til at anerkende, at måden, jeg blev afskediget på, var forkert. Og jeg priser mig lykkelig for, at jeg kunne gå til Kost & Ernæringsforbundet og få hjælp.

»     Jeg følte, at et problem på arbejdspladsen blev gjort til mit, og jeg er glad for, at arbejdsgiveren måtte anerkende, at måden, jeg blev afskediget på, var forkert.

 

GUIDE

Ved opsigelse

Hvis du indkaldes til en samtale og frygter, at dit job er i fare, skal du kontakte din tillidsrepræsentant. Har du ingen, kan du få vejledning i Kost & Ernæringsforbundet.

Opsigelse

En opsigelse kan begrundes i virksomhedens forhold eller i den ansattes forhold.

•  Skyldes opsigelsen f.eks. rationalisering på arbejdspladsen, som medfører arbejdsmangel, vil opsigelsen som udgangspunkt være berettiget.

•  Skyldes opsigelsen derimod forhold hos den ansatte, som f.eks. adfærd eller manglende kunnen, kan den være berettiget eller uberettiget, men kræver under alle omstændigheder en advarsel, inden opsigelse kan finde sted. Den ansatte skal have mulighed for at forbedre sig.

Varsling

De fleste af forbundets medlemmer er funktionærer, og her skal funktionærlovens opsigelsesvarsler følges. Der kan være tale om 1 til 6 måneders varsel.

Har man været ansat 12 år, har man ret til en ekstra månedsløn, efter 17 år er det tre måneders løn ekstra.

Bortvisning

Har en ansat haft en så uacceptabel adfærd, så ansættelsesforholdet må afbrydes straks, er der tale om en bortvisning. Bortvises en medarbejder, standses lønnen øjeblikkeligt.

Høringsfrist

Ingen offentligt ansatte kan opsiges eller bortvises, før sagen har været i høring. Derfor indledes en opsigelse eller bortvisning med det, der hedder 'en påtænkt opsigelse eller bortvisning'. Det betyder, at du skal have en rimelig tid til at give dine skriftlige bemærkninger. Ved opsigelse er fristen ca. 14 dage. Ved bortvisning er fristen kortere.

Kontakt:

Kontakt forbundet, hvis du modtager en påtænkt opsigelse eller bortvisning. Du kan få hjælp til at vurdere sagen og besvare høringsbrevet.

Forhandlingsafdelingen
post@kost.dk
31 63 66 00