Kommentar: Ernæring skal ind i sundhedsaftalerne

− Med anbefalingerne har vi leveret et udgangspunkt for at arbejde målbevidst med ernæring på de enkelte hospitaler. Vi opfordrer sygehusdirektionerne til at følge anbefalingerne og sidestille ernæring med den medicinske behandling, siger formand for Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry.

− Det vil sikre patienterne et bedre velbefindende, og det er desuden dokumenteret, at det koster ikke at interessere sig for ernæring. Det øger antallet af sengedage, og allerede for ti år siden gjorde Sundhedsstyrelsen op, at der er mere end en milliard kroner årligt at spare ved at interessere sig for patienternes ernæring.

Anbefalingerne lægger op til, at der knyttes flere kliniske diætister til afdelingerne, der kan arbejde for, at patienterne får den mad, de har behov for. Og vi anbefaler, at der etableres ’følg hjem-ordninger’, hvor diætisterne sikrer, at der følges op på ernæringsindsatsen, når patienten udskrives.

− Så netop for at sikre det nødvendige fokus på ernæring på tværs af sektorer, foreslår vi, at ernæring indgår i de sundhedsaftaler, som regioner og kommuner udarbejder, for at sikre et sammenhængende patientforløb, siger Ghita Parry.