Koncerngodkendelse giver mulighed for bedre praktikforløb

De sidste par år har det været muligt for kommuner, regioner og statslige arbejdspladser at erhverve en koncerngodkendelse, som omfatter alle en koncerns køkkener. Det betyder, at fx kommuner kan søge samlet godkendelse for alle køkkenenheder i kommunen, som dermed ikke behøver at blive godkendt som selvstændige praktiksteder fx er Region Hovedstaden og Roskilde kommune koncerngodkendt.

Fordelene ved koncerngodkendelse er, at det giver bedre adgang til, at praktikuddannelsen gennemføres på flere arbejdspladser. Eleverne opnår større bredde i deres faglige og sociale kompetencer. Samtidig giver det et samlet overblik over, hvor der er praktiksteder i fx en kommune, og hvor mange elever der er mulighed for at ansætte.

I dag har blot 2 regioner og 7 kommuner koncerngodkendt, altså er der er et fortsat stort potentiale og kan være med til at skabe flere praktikpladser.

Fagligt udvalg har fastsat generelle retningslinjer for koncerngodkendelse af praktiksteder til uddannelsen, fx skal det fremgå af elevens uddannelsesaftale, hvilket/hvilke praktiksted/er i koncernen elevens praktik bliver gennemført på.

Koncerngodkendelsen betyder, at kommunen, regionen eller den statslige arbejdsplads forpligter sig til at opfylde fagligt udvalgs bestemmelser og vejledninger om oplæringen af eleven i praktikken.

Her kan du læse mere om koncerngodkendelse: https://ernaerings-assistent.dk/praktiksteder/ansoge-om-godkendelse/koncern