Bliv klogere på konfliktlån - FAQ

Kost & Ernæringsforbundet tilbyder dig et lån, der kan være en kompensation for den løn, du må mangle, hvis du er omfattet af arbejdsgivernes lockout eller er udtaget til strejke.

Lånet er rentefrit og uden etableringsomkostninger. Lånet skal betales tilbage over to år. I de to år trækker vi det beløb, du betaler tilbage på lånet, fra dit kontingent til forbundet. For dig betyder det, at der reelt set ikke er udgifter forbundet med at tage lånet.

Konfliktstøtte såvel som et konfliktlån betales af Kost & Ernæringsforbundets konfliktmidler.

Før arbejdsgiverne varslede lockout udtog forbundet 10 procent af medlemmerne til strejke. Hvis du er blandt dem, der skal strejke før lockoutens start, udbetaler vi din fulde løn (et gennemsnit af de sidste tre måneders løn) fra strejkens start til og med sidste dag, før lockouten går i gang.

Herefter kan alle konfliktramte medlemmer få et konfliktlån, både dig der i første omgang blev udtaget til strejke og dig, der er omfattet af arbejdsgivernes lockout.

Når pengene udbetales som et lån fremfor som direkte støtte, skal der ikke betales skat af pengene. Det betyder, at forbundets konfliktmidler rækker længere. Forbundet kan altså være i konflikt i længere tid for det samme beløb og dermed bevare presset på arbejdsgiverne.

Du kan låne et beløb, der svarer til en fuld dagpengesats. Efter skat er det til 684 kr. om dagen.

Låneperioden er den periode, som konflikten varer. Og alle konfliktramte medlemmer har mulighed for at låne det samme beløb.

Hovedbestyrelsen tager forbehold for at ændre lånets størrelse senere i konflikten, hvis der bliver behov for at få konfliktmidlerne til at række længere og dermed holde presset på arbejdsgiverne.

Nej, lånet er i princippet rentefrit. Renten følger ’referencerenten’, som har været 0 procent siden 2012. Skulle der ske ændringer i renten, vil eventuelle rentebetalinger blive kompenseret via et nedsat kontingent

Ja, lånet er en solidarisk model. Alle medlemmer, både dem, der er omfattet af konflikten, og dem, der ikke er, kommer til at bidrage til konflikten.

Når konflikten er overstået

  • vil det ’almindelige’ kontingent blive sat ned for de medlemmer, der har været i konflikt, mens de betaler af på lånet
  • vil de medlemmer, der har været i konflikt, men ikke har taget lån, få samme nedsættelse af det ’almindelige’ kontingent
  • vil de medlemmer, der ikke har været omfattet af konflikten betale ’almindeligt’ kontingent i samme periode

Der vil desuden blive opkrævet et særligt konfliktkontingent af alle medlemmer. Konfliktkontingentet skal sikre kontingentnedsættelsen til de, der har været ramt af konflikten. Samt sikre driften af forbundet, mens forbundets konfliktmidler bygges op igen, så forbundet rustes til næste overenskomstforhandling.

Tilbagebetalingen starter, når konflikten er overstået. Lånet skal afdrages over to år. Det månedlige afdrag på lånet bliver beregnet ud fra, hvor meget du har lånt i alt under konflikten. Samtidig får du nedsat dit almindelige kontingent med det samme beløb, som du skal betale tilbage på lånet.

Hvis du ønsker et konfliktlån udbetalt for april måned, skal du sende en samtykkeerklæring til Kost & Ernæringsforbundet via forbundets hjemmeside. Vi åbner op for denne mulighed, så snart konflikten går over i en fase 2-konflikt. Dvs. tidligst d. 10. april. Samtykkeerklæringen skal være os senest i hænde d. 16. april kl. 12. Herefter videregiver vi samtykkeerklæringen til Lån & Spar Bank, og fra d. 18. til 23. april kan du logge ind via dit NemId på Lån & Spar Banks hjemmeside. Her kan du bede om at få lånet udbetalt. Lånet udbetales d. 30. april. Fristerne for anmodning om lån i maj bliver opdateret senere.

MED FORLIGSMANDENS UDSKYDELSE AF KONFLIKTEN ER VI I ØJEBLIKKET I DIALOG MED LÅN & SPAR BANK OMKRING NYE FRISTER FOR ANMODNING OM KONFLIKTLÅN. HOLD LØBENDE ØJE MED KOST.DK/OK18.

Hvis du har optaget et konfliktlån og melder dig ud af Kost & Ernæringsforbundet, skal du betale lånet tilbage ved din udmeldelse. På den måde sikrer vi, at alle, som har fået økonomisk støtte fra Kost & Ernæringsforbundet under konflikten, også bidrager til genopbygningen af forbundets konfliktmidler.

Nej, du bestemmer selv, om du vil optage et konfliktlån, hvis du bliver omfattet af konflikten.

Hvis du er omfattet af konflikten og ikke optager et konfliktlån, vil du stadig få nedsat dit kontingent i den efterfølgende periode. Kontingentet nedsættes med det samme beløb, som hvis du havde optaget et konfliktlån. Kontingentnedsættelsen er en kompensation for det løntab, du har lidt under konflikten.

Du skal blot undlade at søge om et lån. Hvis du ønsker at blive nedsat i kontingent efter konflikten, er det imidlertid vigtigt, at vi har dig registeret som konfliktramt. Der åbnes op for denne registrering senere. Hold øje med OK18-siden.

Af forhandlingstekniske grunde kan vi ikke oplyse, præcist hvor længe vi kan klare en konflikt. Vi vurderer, at det er usandsynligt, at en konflikt på det offentlige område vil vare længere, end vores midler rækker, når vi anvender lånemodellen.