Konkurs og Lønmodtagernes Garantifond

  • Kontakt Kost & Ernæringsforbundet hvis du ikke får udbetalt løn til tiden.

Kontakt

Du skal i den situation kontakte Kost & Ernæringsforbundet. Det kan være, at din arbejdsgiver har taget kontakt til skifteretten og der anmeldt en betalingsstandsning eller at nogen af kreditorerne har begæret din arbejdsgiver konkurs.

Betalingsstandsning

Indenfor 14 dage efter, at din arbejdsgiver er gået i betalingsstandsning, skal du have modtaget en skriftlig sikkerhed for, at din løn udbetales på det sædvanlige tidspunkt. Hvis du ikke får denne, skal du hæve ansættelsesforholdet.

Hvis du arbejder for virksomheden under betalingsstandsningen og virksomheden går konkurs, skal du have udbetalt den løn, du har til gode, fra Lønmodtagernes Garantifond.

Konkurs

Hvis din arbejdsgiver med det samme erklæres konkurs skal du omgående kontakte  Kost & Ernæringsforbundet.

I denne situation, skal der tages stilling til, om du fortsat skal arbejde for arbejdsgiveren. Den advokat, som Skifteretten udpeger til at bestyre konkursboet, hedder en kurator. Det er kurator, der afgør, om der fortsat er brug for og råd til din arbejdskraft. Typisk vil funktionærerne blive opsagt.

I det tilfælde, vil du modtage en skriftlig besked om, at du er hjemsendt og ofte vil du også blive fritstillet. På din første arbejdsfri dag skal du huske at tilmelde dig Jobcenteret og kontakte A-kassen.

Lønmodtagerne Garantifond

Lønmodtagernes Garantifond garanterer dig løn i lige så lang tid, som dit sædvanlige opsigelsesvarsel er, hvis dit opsigelsesvarsel er på tre måneder eller kortere. Desuden får du eventuel løn, som din arbejdsgiver allerede inden konkursen skyldte dig. Hvis du har lidt et tab, er der dog også i visse tilfælde mulighed for at få mere end tre måneders løn, hvis du samtidig havde et længere opsigelsesvarsel.

Kost & Ernæringsforbundet står for kontakten mellem dig og Lønmodtagernes Garantifond. Vi sender dig et skema, som du skal udfylde, så vi kan anmelde dit krav på løn, pension og feriegodtgørelse.