Kontingent

Fuldt medlemskab og elever og studerende 2021

Fuldt medlemskab
470 kr./ måned  

Elever & studerende:
50 kr./ måned. Elever og studerende er gratis de tre første måneder. Elever og studerende betaler stadig elevkontingent en løbende måned plus to måneder efter, de er færdiguddannede.

Ledige/modtager sygedagpenge - fuldt medlemskab (der skal ansøges om dette):
235 kr./ måned 

Revalidender - fuldt medlemskab:
349 kr./ måned 

Orlov - fuldt medlemskab:
349 kr./ måned. Ulønnet orlov. Ved barselsorlov - perioden med barselsdagpenge. 


Interessemedlemskaber:

Interessemedlemskab A: Pensionister / Efterløn
50 kr./ måned

Interessemedlemskab B - Erhvervsaktive, som har en kompetencegivende kost- og ernæringsfaglig uddannelse, men ikke arbejder indenfor forbundets fagområder, eller har et arbejde, der forudsætter medlemskab af anden fagorganisation, eller er bosat i udlandet
133 kr./ måned 

Interessemedlemskab C - Erhvervsaktive, der ikke har en kompetence- givende kost- og ernæringsfaglig uddannelse men som ønsker tilknytning til Kost & Ernæringsforbundet
151 kr./ måned 

Virksomhedsmedlemskab

Virksomhedsmedlemskab 1 - Virksomheder/organisationer/selskaber, hvor enheden/afdelingen har en - to ansatte (set i forhold til selvstændigt budget)
1.000 kr./ år

Virksomhedsmedlemskab 2: Virksomheder/organisationer/selskaber, hvor enheden/afdelingen har op til og med syv ansatte (set i forhold til selvstændigt budget).
2.500 kr./år

Virksomhedsmedlemsskab 3: Virksomheder/organisationer/selskaber, hvor enheden/afdelingen har otte ansatte eller derover (set i forhold til selvstændigt budget).
5.580 kr./år


Nedsat kontingent

Er du blevet ledig, modtager sygedagpenge, gået på efterløn eller andet, som kan det have betydning for din medlemsstatus, kan du få mulighed for at få nedsat dit kontingent. Læs mere om det her.

Medlemsservice

Har du spørgsmål vedrørende dit medlemskab eller dit kontingent, er du velkommen til at kontakte Gitte Borup Hansen, 3163 6664 eller gb@kost.dk

Husk at give os besked, hvis du:

  • flytter adresse
  • skifter arbejdsplads
  • skifter navn
  • skifter job-titel