Kort nyt

Cost-effectiveness studie af tværfaglig ernæringsintervention blandt skrøbelige underernærede ældre

Som opfølgning på Socialstyrelsens projekt God mad-godt liv, er der gennemført en undersøgelse for at afdække om skrøbelige ældre i hjemmeplejen og plejeboligen opnår forbedret livskvalitet, funktionsevne og ernæringstilstand af en målrettet ernæringsindsats, og om indsatsen er økonomisk rentabel. Du kan downloade rapporten her.

Ny kogebog om Dysfagi – Mad og måder

I den kommende tid afholder Kost & Ernæringsforbundet regioner temamøder om Dysfagi. Anna-Grethe Thøgersen, Mediq Danmark A/S, holder oplæg om sammenhænge mellem dysfagi og underernæring samt tilpasning af konsistensen, præsentation og anretning af mad. Alle møder er fuldt booket, men du nu har mulighed for at bestille kogebogen ved henvendelse til Anna-Grethe Thøgersen på  thogersen2014@gmail.com. Prisen er 250 kr. inkl. fragt. 

Ny rapport om nudging projekter på fødevareområet

Måltidspartnerskabet har offentliggjort en rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet. Rapporten giver et overblik over gennemførte og igangværende nudging projekter på fødevareområdet. Måltidspartnerskabet igangsætter projektet ”Et kærligt grønt skub – et projekt om nudging i detailhandlen”, der via små kærlige puf skal øge salget og dermed de danske forbrugers indtag af frugt og grønt.  Læs mere.

Strategiske forskningsmidler 2014

Det Strategiske Forskningsråd har opslået midler til strategisk forskning inden for seks programkomiteers områder. Midlerne uddeles til større satsninger inden for forskellige programkomiteer og forskningstemaer, herunder sammenhængen mellem fødevarer, sundhed og livsstil og klinisk forskning og forskning i sundhed og livskvalitet.  Læs mere.

Fisk er stadig sundt siger Fødevarestyrelsen

DR2 viste i februar måned en fransk udsendelse med titlen: ’Er fisk sundt?’. Udsendelsen hævdede, at opdrætsfisk kan være usunde på grund af sundhedsfarlige stoffer, men Fødevarestyrelsens stikprøvekontroller viser, at indholdet af tungmetaller og lægemiddelrester ligger langt under de gældende grænseværdier. Kostrådenes anbefalinger om at spise mere fisk rokkes der altså ikke ved. Læs mere.

NNR 2012 offentliggjort 

Kostrådene er sammen med NNR og anbefalingerne for den danske Institutionskost den evidensbaseret viden, du som professionel arbejder med afsæt i. NNR 2012 er  nu klar, bestil den eller download den gratis på norden.org.