Kort nyt

  • ERNÆRING & SUNDHED Banner

Folkemøde på Bornholm

Kost & Ernæringsforbundet er selvfølgelig repræsenteret på årets folkemøde på Bornholm. Herunder kan du læse lidt mere om hvad vi har planlagt af aktiviteter.

Børnemadsarrangement sammen med FOA
Arrangementet skal sætte spot på følgende 2 ting:

  • Bedre kostvaner, der kan give børnene en sund og glad madkultur
  • Bedre maddannelse, der lærer børnene at vælge det "brændstof", som kroppen og hjernen skal bruge for at udvikle sig, koncentrere sig og lære.

Vi mener, at det er afgørende, at alle børn hver dag sikres et sundt måltid og sunde mellemmåltider i de danske daginstitutioner. Det vil sikre en god start på livet og gode madvaner. Det vil give gladere børn, og det vil bidrage til at mindske uligheden i samfundet. Aktiviteten består i, at børnene i Allinge Børnehus er med til at lave et sundt måltid mad til deltagerne i arrangementet. Efterfølgende er en paneldebat på legepladsen om kostens betydning for børns indlæring og trivsel. Panelet kommer til at bestå af politiske repræsentanter fra Folketingets partier og fra Kommunernes Landsforening, og repræsentanter fra forældreorganisationer, herunder FOLA og Børns Vilkår samt Sektorformand Gina Liisborg, Kost & Servicesektoren FOA og Formand Ghita Parry, Kost & ernæringsforbundet.

Fokus på underernæring sammen med Arla
Arla Foods og Kost & Ernæringsforbundet har taget initiativ til en debat om, hvordan vi kan løfte underernæring op på den politiske dagsorden. Vi har samlet fire aktører, der alle har en aktie i problemstillingen. Det drejer sig om Bjarne Hastrup fra Ældresagen, hvis medlemmer er i risiko for at blive underernærede. Vi har også inviteret KL, der skal være med til at løse problemet i ældreplejen. Og Ghita Parry, der som formand for Kost & Ernæringsforbundet repræsenterer de professionelle, der har viden og kompetencer til at forebygge og behandle underernæring. Endelig deltager Sophie Løhde, der som sundhedspolitiker kan træffe de beslutninger, der skal til for at løse problemerne.

Debattens omdrejningspunkt bliver en diskussion af, hvad der skal til før politikere, embedsmænd, medier og offentlighed begynder at interessere sig for, og gøre noget ved, underernæring. Skal der billeder af underernærede syge børn på forsiden af aviserne eller er et NGO-partnerskab vejen frem?

Sundhedspolitisk debat
Sidst men ikke mindst deltager vi også i en omvendt paneldebat sammen med en lang række sundhedsorganisationer. Under overskriften ”Sundhedsorganisationerne i samråd på Folkemødet” inviterer 16 organisationer på sundhedsområdet til fælles sundhedspolitik debat på Folkemødet 2014. I år laver vi sundhedsdebatten som et ”omvendt samråd”, hvor politikerne fra folketing, regioner og kommuner kan skyde på foreningernes repræsentanter. Følgende politikere deltager i arrangementet: Bent Hansen, Stine Brix, Ozlem, Camilla Hersom, Flemming Møller og en endnu ukendt repræsentant for KL. Derudover deltager alle sundhedsorganisationernes formænd selvfølgelig også.

Masser af priser

Kost & Ernæringsforbundet har uddelt priser til professionens nyeste medlemmer, hvor også fremtidsforsker Liselotte Lyngsøe bød ind med en fortælling om fremtidens udfordringer og muligheder til den kommende generation. Læs mere om vinderne og projekterne.

Danskerne elsker kosttilskud

Selvom de fleste får dækket deres behov for vitaminer og mineraler gennem kosten, er danskerne storforbrugere af kosttilskud. DTU Fødevareinstituttet har lavet en opgørelse, som viser at 6 ud af 10 tager kosttilskud, selvom der ikke findes nogen anbefalinger til den generelle befolkning om at tage kosttilskud. Læs mere.

Medier har stor indflydelse på danskernes sundhed skriver foodculture.dk

En stor andel af danskerne opfatter medier som en af de største påvirkningsfaktorer, når det handler om at leve et sundere liv. Det viser en ny undersøgelse foretaget for Landbrug & Fødevarer. Læs mere

Ny madguide – Mad til børn, fra skemad til madpakker

Mejeriforeningen har udgivet en ny madguide. Den er skrevet i samarbejde med tre erfarne sundhedsplejersker og en klinisk diætist ud fra Sundheds- og Fødevarestyrelsens anbefalinger. Den er videreudviklet fra Mejeriforeningens tidligere guide ”Barnemad”. Den fås både elektronisk og som folder. Læs mere