Kort nyt maj 2013

Lancering af måltidspartnerskab

Måltidspartnerskabet har offentliggjort sin handlingsplan for at gøre det nemt for danskerne at spise sundere. Kost & Ernæringsforbundet er en af initiativtagerne til partnerskabet. Måltidspartnerskabet er et bredt samarbejde mellem en række organisationer, der i fællesskab vil øge interessen for og tilgængeligheden af sundere måltider. Et fokuspunkt i partnerskabets handlingsplan frem til 2015 er at øge den sociale lighed i danskernes mad- og måltidsvaner. Læs mere

Der skal samarbejdes om ernæring

Evalueringen af kommunalreformen er sendt i høring. Kost & Ernæringsforbundet anbefaler i sit høringssvar at kommuner og regioner samarbejder om borgernes ernæring. Læs mere

Evidensrapport om kostrådene i høring

Kost & Ernæringsforbundet er medlem af den gruppe, som skal formulere danskernes nye kostråd. I Kost & Ernæringsforbundet er vi især optagede af, at det skal kunne lade sig gøre at få formidlet og forankret kostrådene. Kostrådene skal være realistiske at implementere og tage højde for danskernes hverdag, kultur og måltidsvaner. Samtidig skal kostrådene adressere de udfordringer, som vi ved at samfundet står over med en stigende forekomst af overvægt og fedme og ikke mindst ulighed i sundhed.  Læs hele vores høringssvar på evidensgrundlaget for kostrådene. Læs høringssvaret.

Forebyggelsespakke om overvægt

Kost & Ernæringsforbundet har indgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om overvægt. Kost & Ernæringsforbundet anerkender ambitionsniveauet i arbejdet med forebyggelsespakkerne og vi bifalder meget dette initiativ. Vi har efterlyst at der bliver arbejdet ambitiøst med forebyggelse af overvægt. Kost & Ernæringsforbundet mener at anbefalingerne kan anvendes som de foreligger. Det er dog ønskeligt at det præciseres hvilke faggrupper og tværfaglige teams der er relevante ift vejledning af borgerne. Det står beskrevet at det er et samarbejde mellem egen læge og sundhedsprofessionelle i den kommunale sundhedstjeneste, men ikke hvilken bagrund disse har. Kost & Ernæringsforbundet opfordrer til at Professionsbachelorerne i ernæring og sundhed fremadrettet skal varetage mange af opgaverne, da Professionsbachelorer i ernæring og sundhed er uddannede og trænet i at vejlede, formidle og undervise ud fra målgruppens virkelighed og behov, individuelt såvel som grupper. Læs hele høringssvaret.

4 nye kliniske retningslinjer er sendt i høring

Fire kliniske retningslinjer er indsendt til bedømmelse hos Center for Kliniske Retningslinjer. Kost & Ernæringsforbundet håber, at man med de kliniske retningslinjer i fremtiden vil arbejde mere evidensbaseret i kommunerne, og dermed skabe ensartet kvalitet på tværs af landet. De 4 kliniske retningslinjer skal implementeres i testkommuner og herefter evalueres der på, hvordan det har fungeret. De fire retningslinjer er:

  • Tidlig identifikation af palliative behov
  • Systematisk målsætning i rehabilitering
  • Identifikation af pludselig nedsat funktionsevne
  • Identifkation af spisevanskeligheder hos ældre med funktionsnedsættelse

Læs mere om forbundets arbejde med kliniske retningslinjer her.

Nye kostråd og NNR til efteråret

Kostrådene er sammen med NNR og Anbefalingerne for den danske Institutionskost den evidensbaseret viden, du som professionel arbejder med afsæt i. De nye kostråd bliver sammen med NNR præsenteret til efteråret.  I september-nyhedsbrevet kan du læse mere om evidensen bag kostrådene og få et indblik i hvad Fødevarestyrelsen og partnerne har lagt vægt på i formidlingen af kostrådene. Kost & Ernæringsforbundet afholder også medlemsmøder rundt omkring i landet om kostrådene og NNR, så hold øje med kost.dk.

Maddannelse på menuen

Bachelorprisen gik til Sofie Friberg for ”Maddannelse på menuen". Opgaven går tæt på den aktuelle bølge af madkonkurrencer og madevents og stiller spørgsmålstegn ved, om de bidrager til større maddannelse og et løft i kvaliteten af danskernes hverdagsmad. Læs mere

Adgang til viden i praksis

Netportalen UC Viden er professionshøjskolernes net-portal for professions- og erhvervsrettet forskning og udvikling. Portalen synliggør professionshøjskolernes aktiviteter på forsknings- og udviklingsområdet og indeholder projekter, publikationer, film og andre møder at fremstille ny viden på. Portalen indeholder også studenterprojekter som fx bachelorprojekter mv. Find den her

Center for forebyggelse

KL har etableret "Center for Forebyggelse i praksis", som skal hjælpe kommunerne med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Kost & Ernæringsforbundet bifalder at der er en prioritering af den kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats - herunder fysisk aktivitet, maden og måltiderne, kvaliteten, rammerne og det tværfaglige samarbejde. Læs mere

Protein, protein og atter protein

Der er massivt fokus på protein. Hold dig opdateret: Landbrug og fødevarer har lavet et afsnit om proteins funktioner, kilder mv på diætistforum. Du finder det her

Fødevarer får opdaterede mål

Hvor meget vejer et æble eller en deciliter korn. Og hvor stort er svindet, når koteletten steges. Nyt opslagsværk fra Fødevareinstituttet giver svarene. Læs mere

Sex og humor skal sælge lysten til grøntsager

Ny reklamekampagne skal få mænd til at spise flere grøntsager. Læs mere 

Opfordring

Kost & Ernæringsforbundet vil gerne opfordre vores læsere til at dele ud af jeres viden og projekter. Så hvis I brænder inde med en god historie, et projekt, viden eller holdninger, som I vil dele med andre ernærings- og sundhedsprofessionelle, kontakt redaktør Camilla Lærke, cbl@kost.dk. Vi hører også gerne fra dig, hvis du har ideer og ønsker til indhold.