Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Kost, Ernæring & Sundhed 1/2013

Læs hele fagbladet

 

Tillidsvalgte skal beskyttes

Til de kommende overenskomstforhandlinger har KL og Danske Regioner stillet krav om at reducere omfanget af beskyttede medarbejdere, altså ændre og forenkle vilkårene for medarbejdernes repræsentanter.

Nordisk mad til syge

Eksperiment: Det nordiske køkken går sin sejrsgang over hele verden, nu skal det også ind i hospitalskøkkenerne. Det synes Nordisk Ministerråd, og det synes Herlev Hospital, hvor centralkøkkenet har gang i nordiske opskrifter, og forskningsenheden undersøger den ernæringsmæssige værdi for patienterne.

Nej til færre beskyttede

OK13: Kun aktive tillidsvalgte skal beskyttes mod afskedigelse, mener KL og Danske Regioner, der vil have fjernet suppleanternes beskyttelse. Men suppleanterne bruges i høj grad, siger tillidsrepræsentant Gunhild Libach Burup. De har derfor i lige så høj grad brug for beskyttelsen.

Forandringer udfordrer arbejdsmiljøet

Indragelse: information og indflydelse er forudsætningen for et godt psykisk arbejdsmiljø, når der er forandringer under opsejling. Men blandt kost- og ernæringsfaglige er tilfredsheden med måden, ledelserne håndterer forandringer på, ganske beskeden, slår en ny undersøgelse fast.

Vi forsøger at ændre en kultur

Profil: Ernæring har ikke høj status i behandlingen af patienter og borgere. Det har klinisk diætist Kirsten Thal-Jantzen sat sig for at lave om på ved at arbejde tværfagligt og ’mase sig på’ hos læger og sygeplejersker.

Der er stadig brug for ledelse

Selvledelse: Ved at give medarbejderne ansvaret og kompetencen ændres lederrollen. I stedet for at udstikke opgaverne, skal lederen følge op og evaluere resultaterne. Og vise tillid til, at medarbejderne selv finder løsningerne.