Kost & Ernæringsforbundet på rette kurs

Høj medlemstilfredshed

Kost & Ernæringsforbundets medlemsundersøgelse fra 2014 viser, at medlemmerne giver forbundet 69 point på en skala fra 1-100, mens loyaliteten over for forbundet ligger på 76.

− Det glæder hovedbestyrelsen, at vi ligger i den høje ende af skalaen og over gennemsnittet for andre fagforeninger i FTF, når det gælder tilfredshed og loyalitet, siger Kost & Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry. Vi står overfor at forny vores politiske struktur, så forbundet bliver bedre rustet til at rumme den mangfoldighed, som er en del af vores profession. Hvis det skal lykkes, er det vigtigt at have et solidt fundament at stå på. Det viser undersøgelsen, at vi har.

Medlemmerne ønsker, at forbundet har et stærkt image

Undersøgelsen viser, hvilke områder medlemmerne vægter højt, men også, hvilke områder de mener, der kan styrkes. Eksempelvis peger de på, at forbundet skal fokusere på at styrke image og medlemstilbud. Ved image forstås blandt andet, at forbundet fremstår troværdigt, er en stærk professionsfaglig forening og en forening, der varetager medlemmernes kost-, ernærings- og sundhedsfaglige interersser. Mens medlemstilbuddene dækker over en bred vifte fra rådgivning til rabatordninger.

Medlemmerne ønsker indflydelse

Medlemmerne har indflydelse i forbundet f.eks. gennem deres tillidsrepræsentant, regionsbestyrelsen og hovedbestyrelsen. Og det betyder noget for deres deres tilfredshed og loyalitet overfor forbundet.

Hovedbestyreslen drøfter derfor, hvordan medlemsdemokratiet kan sikres også for de nye medlemsgrupper, der er kommet til. Det er netop forbundets demokratiske opbygning, der gør det til et fællesskab og ikke kun en forsikringsordning, mener Ghita Parry.

Du kan læse mere om medlemmernes holdning i fagbladet og i medlemsundersøgelsen.

 

Kilde
- Privat gruppe -