Kost forebygger diabetes

Samtidig skønnes det, at op til 150.000 danskere går rundt med diabetes uden at vide det. Med en ny diabetesplan vil regeringen nu sætte ekstra ind mod folkesygdommene. I Kost & Ernæringsforbundet peger formand Ghita Parry på forebyggelsen som hendes bud på, hvor der for alvor kan og bør sættes ind i den kommende plan. Og det gælder ikke mindst forebyggelse blandt børn og unge.

- Kostens betydning for diabetikere er åbenlys, ikke mindst når vi taler om forebyggelse. Derfor er det afgørende, at vi allerede i barndommen grundlægger gode kostvaner. Vi har rigtig godt styr på det i daginstitutionerne, men der er altså et slip, når børnene kommer i skole. Vi har brug for et stædigt fokus og en indsats for måltiderne i skoletiden, hvis vi skal holde børn og unge fast i de gode vaner, siger hun. Hun henviser blandt andet til et projekt i Svendborg, der viste, at mange skolebørn har forstadier til diabetes 2.

Og det erklærer sundhedsminister Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse sig enig i.

- Vi skal være bedre til at forebygge, at danskerne får diabetes, og vi skal også blive bedre til at opspore de borgere, der allerede har diabetes. Vi ved nemlig, at der er rigtig mange, som er syge uden at vide det, lyder det fra ministeren.

Den seneste handlingsplan for diabetesområdet er fra 2003. Ministeren vil nu søge satspuljepartiernes opbakning til, at der sættes midler af til den nye nationale diabeteshandlingsplan.