Kost og Ernæringsforbundet hilser retten til en tidlig pension velkommen

I dag præsenterede regeringen sit længe ventede udspil til en tidlig pension.

Et udspil, hvor det bliver antallet af år på arbejdsmarkedet, der afgør, om man kan få ret til den tidlige pension. Ancienniteten bliver gjort op, når man fylder 61 år. Hvis man på det tidspunkt har arbejdet 42 år eller mere, får man ret til at gå tidligere på pension. Det betyder, at du skal være startet på arbejdsmarkedet som 17, 18 eller 19 årig - eller tidligere. Antallet af arbejdsår bliver udregnet på baggrund af oplysninger fra ATP, og perioder på barsel og dagpenge - og i et vist omfang deltid - tæller med. Det skal sikre, at kvinder også kan få den tidligere pension.

DR på besøg i køkkenet

Ernæringsassistent Bettina Bøgelund har arbejdet siden hun var 16 og ventede sammen med DR's journalist på pensionsudspillet, som hun kommenterede på dagen igennem. Hun dukkede op i hele sendefladen i både radio- og tv-avis. Så godt gået, at ernæringsprofesionelle også fik en stemme i forhold til fysisk nedslidning. Kæmpe stor tak til alle medarbejdere på plejecenteret Æblehaven i Brøndby Strand. Vil du se klip fra udsendelsen, så klik fx på linket herunder. spol frem til 05:05:57 og til 02:07:19

https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-ekstra_-nu-bliver-det-arnes-tur-_-regering-fremlaegger-pensionsudspil_206333

 

Kost og Ernæringsforbundet hilser udspillet velkommen, men sender samtidig en række ønsker til regeringen, da 35% af medlemmerne mellem 50-65 år ikke regner med at kunne arbejde indtil, at de når den nuværende folkepensionsalder.
”Udspillet fra regeringen er en kærkommen håndsrækning til ernæringsprofessionelle, som har haft et hektisk arbejdsliv med meget tungt arbejde. Det er et solidt, solidarisk og stærkt udspil fra regeringen. Det skal de have ros for. Når man arbejder i et køkken, så klynker og klager man ikke - man løser sin opgave til, den er færdig.
Sådan er det bare. For vi elsker vores job. Men det har konsekvenser, fordi kroppen rammes af det hårde fysiske arbejde. Så det er ikke nok kun at se på længden af tid, vi har været på arbejdsmarkedet, man bør også se på, hvor meget arbejdet rent faktisk slider kroppen.”, lyder det fra Kost og Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry.

Forbundet håber, at regeringen derudover vil have særligt fokus på tre ting i det fremadrettede arbejde med udspillet; arbejdsmiljø, forebyggelse og udspillets princip omkring nedslidning.
For konsekvenserne ved en tidlig nedslidning er ikke kun fysiske. De kan også have alvorlig betydning for den enkeltes privatøkonomi og mentale helbred.
Derfor er det også forbundets ønske, at regeringen har et skarpt øje på, at mennesker, der ikke er direkte omfattet af rettigheden, men som på anden vis er nedslidte, har nedsat arbejdsevne eller fysiske eller psykiske gener, skal kunne visiteres til tidlig folkepension.

”Det er fysisk hårdt at stå i for eksempel et stort produktionskøkken, ligesom det kan slide hårdt på psyken at være ansat i skiftende projektansættelser, som en del af vores medlemmer desværre oplever. Derfor håber jeg inderligt, at man på Christiansborg også vil begynde at tale om arbejdsmiljø og forebyggelse. For jeg kan godt være bekymret for, at vi kan have medlemmer, som ikke kan holde til den eventuelle nye pensionsalder, fordi arbejdsmiljøet trænger til et grundigt løft. Det er ikke rimeligt over for de ansatte, og dårlig brug af samfundets midler, at folk bliver syge af at arbejde. Et bedre arbejdsmiljø vil give flere mentale kræfter og fysik til at tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet, når pensionen nærmer sig, til gavn for den enkelte og vores samfund.”, siger Ghita Parry.

En løsning på den fysiske nedslidning kunne være at se på mulighederne for omplacering eller efter- og videreuddannelse på de kommunale, regionale og statslige arbejdspladser, så både medarbejdere og organisationer kan holde til et langt og godt arbejdsliv.

 

De syv principper i udspillet er:

Det skal gavne de nedslidte

Den nye rettighed målrettes de personer, som er mest nedslidte, uanset om det er fysisk eller psykisk nedslidning.

Det skal gælde efter et langt arbejdsliv

Den nye rettighed målrettes personer, som har været mange år på arbejdsmarkedet og som tidligt startede med at arbejde.

Der skal være tale om en ¬egentlig rettighed

Derfor baseres den nye rettighed på objektive kriterier.

Mænd og kvinder skal have reel lige adgang

Den nye rettighed skal kunne tilfalde mænd og kvinder ligeligt, selvom de typisk har forskellige arbejdsliv. Det er helt afgørende, at perioder med barsel eller deltid ikke står i vejen for, at man kan få gavn af ordningen.

Det skal være muligt at blive visiteret til tidlig pension

Mennesker, der ikke er direkte omfattet af rettigheden, men som på anden vis er nedslidte, har nedsat arbejdsevne eller fysiske eller psykiske gener, skal kunne visiteres til tidlig folkepension.

Modellen skal være simpel, overskuelig og varslet i god tid

Det nye pensionssystem skal være simpelt og overskueligt for alle. Den enkelte skal varsles i god tid, så man kan nå at indrette sig efter de nye forhold.

Pengene skal passe

Den tidlige pension skal være samfundsøkonomisk ansvarlig og indenfor den ramme, vi afsætter på tre mia. kr. årlig.