Kost og Ernæringsforbundet om Finanslov 2021: Penge gør det ikke alene

Så klar er vurderingen fra Kost og Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry, på den nye finanslov. Selv om der både er afsat midler og politisk vilje til grønnere køkkener i aftalen, så er det ikke nok, hvis der virkelig skal rykkes på CO2-kontoen. Formanden roser dog partierne bag aftalen for at tage ansvar, se fremad og handle på udfordringerne i en tid, hvor Corona påvirker både folks helbred og den samlede økonomi i Danmark og i resten af verden.

Ghita Parry udtaler:
”Jeg vil gerne kvittere for, at partierne bag finansloven har øje for det kæmpe potentiale, der ligger i at gøre 800.000 daglige måltider grønne. Fødevarer er en stor klimasynder, så derfor er det klart, at der kan rykkes meget, hvis man prioriterer grønne offentlige køkkener. Der er både afsat penge til økologi og kompetenceudvikling med finansloven, og det er selvfølgelig positivt, men penge gør det ikke alene. Hvis vi skal lykkes med de grønne gryder, skal problemstillingen tages alvorligt af politikere i kommuner, regioner og stat. Vi ved fra vores medlemmer, at den største hindring er manglen på politiske ambitioner på dette område.
Derfor vil jeg gerne appellere til, at politikerne vil sætte ambitiøse mål for madproduktionen, hvad enten det er til plejehjem, hospitaler eller daginstitutionen nede på hjørnet. Det er en direkte vej til CO2-besparelser, hvor energirenoveringer, grønne biler eller en prop i Nordsøen for den sags skyld kan være lidt mere langsigtede indsatser, så jeg ved faktisk ikke, hvad de venter på.” 

Finanslov 2021 har som sagt positive takter, hvilket særligt findes i afsatte midler til udviklingen af økologi, hvor der er afsat 45 millioner kroner. Lige så vigtigt og interessant er arbejdet med at gøre de offentlige indkøb langt mere klimavenlige. Af samme vigtighed er den 100 millioner kroner store pulje til kompetenceudvikling og efter/videreuddannelse af medarbejdere, så de kan blive dygtiggjort inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Og særligt kompetenceudviklingen får rosende ord med på vejen af Kost og Ernæringsforbundets formand:
”Det er godt, at der er afsat penge til kompetenceudvikling. Jeg håber og tror, at en stor del af disse penge målrettes medarbejdere, der har med fødevareproduktion at gøre, så de har færdighederne til at skabe grønne aftryk hver eneste dag, de går på arbejdet.”

Læs hele finansloven for 2021 her.