Kurser og foredrag

Kost til småtspisende og kost med anden konsistens

Temamøde med fokus på småtspisende og brugere med nedsat tygge-synkefunktion. Foregår i region Nordjylland den 26. august. Sidste frist for tilmelding er den 23. august. Læs mere og tilmeld dig her.

Er du nyuddannet professionsbachelor eller ernæringsteknolog?

Deltag i en spændende dag om kompetenceafklaring og bliv introduceret til vores talentudviklingsforløb. Målet er at give dig en unik mulighed for at bruge dine kompetencer og få en fod inden for arbejdsmarkedet. Vi har skræddersyet et forløb, hvor du får konkret viden, coaching og kommer i målrettet virksomhedspraktik. Læs mere her.

Styrk dine budskaber gennem god formidling

Få dit budskab bedre igennem. De fleste professionsbachelorer i ernæring og sundhed vil opleve, at de fra tid til anden, skal ud og formidle et budskab til få eller mange. Hvordan kan du bruge dig selv og styrke dit budskab? Uanset om du skal holde et foredrag, lave en præsentation eller sælge et projekt ind hos en kommende arbejdsgiver. Hvordan sikrer du at der er fokus på dit budskab og hvordan bringer du dig selv i spil, så det forbliver interessant og spændende og rent faktisk hænger fast hos tilhørerne? Vi fortsætter succesen og foredragsrækken med Regitze Siggard i Århus (18. september) og Haderslev (19. september). Kun for medlemmer. Tilmeld dig på www.kost.dk/kurser.

Gratis online kurser

MOOC – Massive Open Online Course er gratis onlinekurser, som blandt andet udbydes af Coursera.  Der er kurser inden for mange områder, heriblandt Food & Nutrition og Health & Society, fx The New Nordic Diet - from Gastronomy to Health fra Københavns Universitet, eller An Introduction to Global Health ligeledes fra Københavns Universistet. Læs mere her.

Økologi, sundhed, grundvand og drikkevand

Hvad er egentlig meningen med alt det der økologi? Kost & Ernæringsforbundet afholder temamøder i hele landet i september måned. Kom og hør om

  • Hvordan opnår drikkevandet den kvalitet, det har, og hvordan kan det sikres i fremtiden? Ved repræsentant fra DANVA (Dansk Vand og Spildevandsforening)
  • Hvad er kroppens behov for vand, væske og hvilke interessante perspektiver har det til økologiske fødevarer og ernæring? Ved Iben Humble Kristensen, Cand.scient. i human ernæring.

Læs mere og tilmeld dig på www.kost.dk/kurser

Konference om kliniske retningslinjer

Sundhedsstyrelsen holder konference om de nationale kliniske retninger. Det foregår i DGI-byen i København den 28. oktober og det endelig program forventes klar i slutningen af august. Det koster 500 kr. at deltage og tilmelding foregår via Sundhedsstyrelsens hjemmeside, fra 15. september 2013. Læs mere her.

DIETS - EFAD konference - Non-Communicable Diseases

EFAD - European Federation of the Associations of Dietitians, afholder konfence i Italien 7.-9. november 2013. Her sættes der fokus på Non-communicables diseases og kost,- ernærings- og sundhedsfagliges rolle i forebyggelse og behandling heraf. Læs mere på EFAD's hjemmeside her

7th International Conference on Diabetes & Obesity Strategies, Solutions & Challenges

October 24-25, 2013 – Riga, Latvia, læs mere her.

3rd Congress and Precongress Course of the European Society for Swallowing Disorders, 2013

Konference om dysfagi i Malmø i september. Læs mere her.

Kostundersøgelser og fødevaredatabaser

DTU Fødevareinstituttet inviterer til seminar om de nationale kostundersøgelser og instituttets fødevaredatabaser den 28. august 2013. Læs mere her.