Kurser og foredrag juni 2013

Styrk dine budskaber gennem god formidling

Få dit budskab bedre igennem. De fleste professionsbachelorer i ernæring og sundhed vil opleve, at de fra tid til anden, skal ud og formidle et budskab til få eller mange. Hvordan kan du bruge dig selv og styrke dit budskab? Uanset om du skal holde et foredrag, lave en præsentation eller sælge et projekt ind hos en kommende arbejdsgiver. Hvordan sikrer du at der er fokus på dit budskab og hvordan bringer du dig selv i spil, så det forbliver interessant og spændende og rent faktisk hænger fast hos tilhørerne? Vi fortsætter succesen og foredragsrækken med Regitze Siggard i Århus (18. september) og Haderslev (19. september). Kun for medlemmer. Tilmeld dig på www.kost.dk/kurser.

DIETS - EFAD konference - Non-Communicable Diseases

EFAD - European Federation of the Associations of Dietitians, afholder konfence i Italien 7.-9. november 2013. Her sættes der fokus på Non-communicables diseases og kost,- ernærings- og sundhedsfagliges rolle i forebyggelse og behandling heraf. Læs mere på EFAD's hjemmeside her

Sidste chance - Tilmeld dig konferencen om Fremtidens mad til mange

Kan innovation og samarbejde mellem forskning, sygehuse og erhvervsliv hjælpe os til bedre mad på sygehusene? Tilgangen til mad på sygehusene i Danmark har i de seneste årtier haft fokus på rationalisering, besparelser, lean-systemer, minimering af indkøbsbudgetter etc. Men der er nu en stigende erkendelse af, at der er behov for nytænkning. Maden til patienterne på sygehusene er en vigtig del af behandlingsforløbet og samtidig en dagliglivsarena, hvor vores sociale praksisser omkring spisningen skal kunne folde sig ud med støtte fra sundhedspersonalet. Nytænkning på området vil derfor kunne gavne både patienterne, professionerne, den offentlige opgavevaretagelse som helhed, samt det lokale erhvervsliv. Det er EIR - Empowering Industry and Research og AAU-MENU, der i samarbejde med CET Aalborg Sygehus, Food+Design, Kost & Ernæringsforbundet, FoodServInSPIRe og FoodTura står bag arrangementet, som foregår i Aalborg den 24. juni. Sidste chance for tilmelding 18. juni. Læs mere.

Formidlingsseminar på Ankerhus

Den 27. juni 2013 afholder Ankerhus formidlingsseminar. Formålet med seminaret er med udgangspunkt i de studerendes bachelorprojekter at præsentere nyeste viden inden for feltet samt at udveksle viden og erfaringer med henblik på at bidrage til udvikling af praksis. Læs mere

Kan du spise dig sund?

Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for sundhed, fødevarer og velfærd afholder konference den 11. september 2013. Programmet byder på forskellige oplæg fra ind og udland om danskerne er villige til at "spise os sunde" om vi kan "spise os sunde" og om vi kan udvikle sunde spisevaner ved produktiinnovation. Konferencen åbnes af Fødevareminister Mette Gjerskov. Deltagelse er gratis, tilmeld dig her.

Akademiuddannelse i gastronom

Nu kan du også læse gastronomi på UC SYD. Vil du supplere din ernæringsmæssige baggrund med mere viden om sensorik, madkultur, råvarer og fødevarekvalitet er denne uddannelse måske noget for dig. Akademiuddannelsen i Gastronomi svarer til ét års fuldtidsstudie, men er tilrettelagt, så man kan tage den over tre år på deltid. Læs mere om uddannelsen her CphBusiness og UC SYD.

Videnskabeligt orienteringsmøde – Landbrug og Fødevarer

Reserver allerede datoen: Fredag den 25. oktober holder Landbrug og Fødevarer årets "diætistmøde" og hold øje på www.diaetistforum.dk

Opfordring

Har du kendskab til kurser, arrangementer, temadage, foredrag mv., som du synes andre også bør have kendskab til? Så er du meget velkommen til at skrive en mail til redaktør Camilla Lærke på cbl@kost.dk.