Kursus: Kom godt i gang med de kliniske retningslinjer

Et vigtigt værktøj

De kliniske retninglinjer er med til at sikre en ensartet og høj kvalitet i sundhedsydelserne og understøtte de faglige kompetencer. Hvis I overvejer at tage retningslinjerne i brug - eller allerede har gjort det - har I fra den 18. januar til den 28. april mulighed for at få mere viden om, hvordan de bedst muligt bliver en del af den daglige praksis i kommunen. De kliniske retningslinjer bruges i forbindelse med kommunens pleje-, behandlings- og rehabiliteringstilbud.

Tre typer kurser

Sundhedskartellet tilbyder i samarbejde med FOA og KL tre typer kurser:

  • to timers intro til de kliniske retningslinjer
  • en kursusdg for ledere
  • og en dag for den, der er ansvarlig for at implementere retningslinjerne i kommunen

I forbindelse med kurserne får I eksempler på, hvordan der arbejdes med kliniske retningslinjer og evidens i andre kommuner og praktisk hjælp til at få arbejdet med retningslinjerne til at lykkes i det daglige. 

Book et kursus

Introduktionen tilbydes på bestemte datoer og kan bookes af den enkelte arbejdsplads efter først til mølle-princippet.

Kilde