Kvalitetspris til to ernæringsprojekter

Tilbud til småtspisende

Kvalitetsprisen deles i år mellem et projekt, der skal forbedre ernæringsstatus hos patienter i ernæringsmæssig risiko ved at synliggøre køkkenets tilbud og undervise plejepersonalet i patienternes behov. Bag dette projekt står klinisk diætist Jette Abildgaard, sygeplejerske AnneMarie Mikkelsen, køkkenets leder Mona Stenskrog og kostkonsulent Torben Eg Nefer.

Forskning i dysfagi

Anden halvdel af prisen går til et projekt om dysfagi – et område som køkkenet har arbejdet intenst med. Afsættet for det aktuelle projekt er en undersøgelse på lungemedicinsk afdeling, som udviklingsterapeut Dorte Melgaard har gennemført i forbindelse med sin ph.d.

Undersøgelsen viser, at en stor andel af de patienter, der indlægges med lungebetændelse, har dysfagi og at dødeligheden for disse patienter er særligt høj.

Ernæringsplan følger patienten ved udskrivelse

Som et led i undersøgelsen blev der iværksat en genoptræningsplan for patienterne. Og med afsæt i en ernæringsscreening omfattede den også en ernæringsplan med tygge-synkevenlig kost. Planen blev givet videre til Hjørring og Frederikshavn kommuner, der fulgte op på den, når patienterne blev udskrevet.

- Det har været spændende at være koblet på Dorte Melgaards forskningsprojekt, siger kostkonsulent Torben Eg Nefer. Det har blandt andet givet os mulighed for at teste en række forskellige typer dysfagikost på mange patienter.

- Det tværfaglige samarbejde har samtidig givet os mulighed for at komme ud på afdelingerne og fortælle om dysfagi og dysfagikost – som kræver opmærksomhed på alle afdelinger om det så er ortopædkirurgisk afdeling, fastslår kostkonsulenten.

Inspration for andre

Projektet har i høj grad formået at sætte køkkenet i Vendsyssel på ’Danmarkskortet’, fortæller han.

-Vi har udvekslet erfaringer og opskrifter med kolleger i kommunerne og holdt flere kurser i dysfagi. Desuden har mange institutioner, henvendt sig med et ønske om at købe maden færdig. Men det kan vi dog ikke tilbyde i stor skala.

Færre genindlæggelser

- Som en udløber af projektet har Frederikshavn Kommune sat fokus på dysfagi, så alle, der bliver visiteret til kommunens hjælp, bliver screenet. Er der problemer, får de hjælp fra en klinisk diætist og en ergoterapeut. Og det har bidraget til at minimere antallet af genindlæggelser i Frederikshavn. Det er vi selvfølgelig stolte af at være en del af, siger Torben Eg Nefer.

Han tilføjer, at projekterne også i øvrigt har givet køkkenet masser af faglig anerkendelse. Og at det er fantastisk dejligt, at det store arbejde, de har lagt i f.eks. kostundersøgelse, temadage, plakater og tværfaglige undervisningsforløb i dysfagi og i køkkenets tilbud til de ernæringstruede patienter, blev belønnet med kvalitetsprisen.

Kilde