Lad os tale om stress

De særligt udviklede dialogværktøjer, som består af dialogkort, videoer og hæfter, giver mulighed for at styrke arbejdsfællesskabet, forebygge stress-sygemeldinger og få et sprog til at tale om det, der er svært.
Bag arbejdet står Forhandlingsfællesskabet (som Kost og Ernæringsforbundet er en del af sammen med en række andre faglige organisationer) og KL samt Pernille Steen Pedersen, Forsker og post.doc på CBS, og tre kommuner, som har både har bidraget til arbejdet og efterfølgende afprøvet værktøjerne.
Og tilbagemeldingen fra de kommunale arbejdspladser er positive.

Arbejdet tager afsæt i, hvordan stress kan kobles sammen med skam og moralske konflikter. Og særligt skam kan have en stor påvirkning, da stress ofte kan være forbundet med en følelse af skam, og her skal de nye dialogværktøjer gøre det nemmere og mere trygt for ledere og arbejdspladser at håndtere de forskellige behov, som hvert menneske har.

De nye værktøjer giver nemlig muligheden for at skabe et fælles sprog til at tale om stress, reaktioner i pressede situationer eller konflikter, og dermed går det fra at være noget individuelle snakke til at hele arbejdspladsen kan tale om, hvordan stress og konflikter bør håndteres.

Materialet er relevant for alle fra det almindelige medlem til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, og du kan hente det, helt gratis, lige her