Lægeerklæring

Den gamle lægeerklæring blev afskaffet i oktober 2009 og der er nu to typer lægeerklæringer, som arbejdsgiver i stedet kan bede en sygemeldt medarbejder om at fremskaffe. Mulighedserklæring og friattest. Sidstnævnte benævnes også en friteksterklæring. Der anvendes ikke længere lægeerklæringer og såfremt din arbejdsgiver anmoder om en lægeerklæring, må du spørge, hvilken af de nye erklæringer der menes.

Hvis du bliver sygemeldt, kan din arbejdsgiver som sagt bede om to former for erklæringer. En såkaldt mulighedserklæring og en såkaldt friattest. Du har pligt til at deltage i udarbejdelsen og fremskaffelsen af erklæringen, mens din arbejdsgiver skal betale for dem.

Mulighedserklæring

Mulighedserklæringen er en ny lægeerklæring, som har til hensigt at hjælpe arbejdspladsen med at bringe syge medarbejdere tilbage i arbejde.

Din arbejdsgiver eller lederen har ikke krav på at få oplyst din diagnose; men skal have oplysninger om funktionsbegræsninger i forhold til arbejdet.

Mulighedserklæringen kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet. Erklæringen kan også anvendes ved forløb med gentagne sygemeldinger - hvilket vil sige at erklæringen kan udarbejdes på et tidspunkt, hvor medarbejderen ikke er sygemeldt, men har gentagne sygemeldinger bag sig.

Leder og medarbejder skal i fællesskab på et møde udfylde blanketten.

Lederen skal indkalde medarbejderen til samtalen om mulighedserklæringen med et rimeligt varsel.

Medarbejderen har pligt til at møde op til samtalen inden for normal arbejdstid, hvis sygdommen tillader det. Det forudsættes, at samtalen holdes på medarbejderens normale arbejdssted. Hvis medarbejderen ikke kan møde op på grund af sygdommen holdes samtalen telefonisk. Medarbejderen kan lade sig bistå af tillidsrepræsentant eller anden bisidder.

En mulighedserklæring kan eksempelvis benyttes i følgende situationer:

 • længerevarende sygefravær på grund af stress
 • længerevarende fravær begrundet i rygproblemer eller andre problemer relateret til bevægeapparatet
 • Længerevarende sygefravær på grund af hospitalsindlæggelse og operation
 • fravær i forbindelse med graviditet
 • fortsat sygefravær efter tidligere mulighedserklæring 
 • hyppigt sygefravær med uklar årsag

Friattest

En arbejdsgiver kan desuden kræve dokumentation for at fravær skyldes sygdom. I tilfælde, hvor det er nødvendigt med lægens dokumentation for at et fravær skyldes sygdom, anvender lægerne en friattest. En friattest er sådan set bare et stykke blankt papir, hvor lægen skal skrive, at det er rigtigt, du er syg og give en vurdering af varigheden af sygdommen.

En friattest kan eksempelvis benyttes i følgende situationer:

 • sygemeldt ønsker ikke at deltage i samtale med arbejdsgiver
 • sygemelding i opsigelsesperiode
 • sygemelding i ferie
 • afskedigelsessituation
 • længerevarende sygdom som opfølgning på en mulighedserklæring