Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Lærte lektien på den hårde måde

  • Marie Preisler  [ t e k s t ] │ Sif Meincke  [ f o t o ]
    Marie Preisler [ t e k s t ] │ Sif Meincke [ f o t o ]

Majken Alexander er økonoma og har adskillige krævende lederjob bag sig. Men i sit forrige job som leder i en cateringvirksomhed tog arbejdsopgaverne overhånd. Hun knoklede langt ud over almindelig arbejdstid i mange måneder og måtte til sidst sygemelde sig på grund af stress. Derefter fik hun en fyreseddel.

− Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Arbejdspresset var helt forrykt. Min arbejdsuge var på mindst 56 timer, og jeg var nogle gange nødt til at tage min mand og mine børn med på arbejde for at nå det hele.

Erfaring og kunder fulgte med

I en årrække har Majken Alexander arbejdet med mad til ældre og til børn i vuggestuer, børnehaver og skoler, alt sammen i offentligt regi som køkkenchef på Diakonissestiftelsen i København. I sommeren 2013 besluttede hun at blive selvstændig skolemadskonsulent og fik hurtigt mange konsulentopgaver for den private virksomhed Livets Køkken, der tilbyder frokostordninger og catering og driver kantinevirksomhed.

Majken Alexanders opgave var at gøre skolemad til et nyt forretningsområde, og ud over sin arbejdstid stillede hun det skolemadskoncept til rådighed, hun havde opbygget over en årrække blandt andet på Diakonissestiftelsen.

− Uden en øre i betaling fik min arbejdsgiver adgang til alle mine billeder, opskrifter og næringsberegninger, og jeg skaffede 12 skoler som kunder. De havde været mine kunder tidligere og valgte at fortsætte med at handle med mig og min nye arbejdsgiver. Alt det betalte min arbejdsgiver ikke en øre for.

Ringet op under en begravelse

Efter nogle måneder blev hun fastansat i Livets Køkken. Hendes opgave var at sælge skolemadsløsninger. Men hun fik hurtigt meget mere at se til. Køkkenchefen var syg af stress, og Majken Alexander blev spurgt, om hun kunne tage hans arbejdsopgaver i en periode.

− Jeg sagde ja, for der var ikke lige andre, der kunne. Så jeg stod pludselig også med ansvar for at lave og levere mad til 30-40 selskaber hver weekend og havde et stort personale, der var afhængige af mig. Oveni var jeg tilkaldevagt, og der blev ringet til mig på alle tider af døgnet.

Efter cirka otte måneder uden en fridag, de fire som fastansat, bad Majken Alexander om fri i dagene op til påske, hvor hun skulle til begravelse. Hun fik fri, men chefen besluttede pludselig, at hun skulle bruge fridagene på at skrive en økonomisk redegørelse. Og hun blev ringet op af virksomheden to gange, mens hun sad i kirken til begravelse.

− Det var dråben, der fik bægret til at flyde over. Jeg kunne ikke mere og meldte mig syg og bad min arbejdsgiver om et møde, hvor vi kunne tale om en bedre arbejdsdeling.

Det møde kom dog aldrig i stand. Under sin sygemelding hjalp Majken Alexander lidt hjemmefra, når der var spørgsmål til bestillinger og planlægning, men da hun efter cirka tre uger ville i dialog med arbejdsgiveren om at begynde at arbejde så småt igen, reagerede arbejdsgiveren ved at afskedige hende og nægtede desuden at betale pension og feriepenge. Ifølge Majken Alexander var der indgået en klar aftale om, at hun optjente feriepenge, også i den første tid som konsulent, men det kunne ikke bevises, for hun fik aldrig en ansættelseskontrakt.

− Jeg havde flere gange forgæves bedt om et ansættelsesbrev, og da vi heller ikke fik lønsedler, opdagede jeg først bagefter, at arbejdsgiveren ikke indbetalte til min pensionsordning.

Et vigtigt plaster på såret

Hun gik til Kost & Ernæringsforbundet og bad om hjælp, og forbundet har på hendes vegne forhandlet en fratrædelsesgodtgørelse for manglende ansættelsesbrev, pension og overarbejdsbetaling for de fire måneder, hun var fastansat.  På forbundets anbefaling har hun desuden anmeldt sagen til arbejdsskadestyrelsen og er i gang med sagsbehandlingen.

− Forbundet støttede og hjalp mig hele vejen igennem, så jeg kom til lægen og fik en lægeerklæring og fik det anmeldt som en arbejdsskade. Jeg behøvede heller ikke selv at forhandle med min tidligere arbejdsgiver. Jeg magtede ikke konfrontationen, så forbundet førte dialogen.

For Majken Alexander er godtgørelsen et lille, men vigtigt plaster på såret, og hun har lært af sagen, selv om det har været en dyrekøbt lektie.

− Jeg har lært at insistere på en ansættelseskontrakt og at lade forbundet læse den igennem og eventuelt bistå med at forhandle en god aftale, før jeg skriver under. Jeg vil også fremover tænke mig om en ekstra gang, før jeg tager job et sted uden overenskomst.

Hun undrer sig over, at det ikke er muligt helt at bremse de virksomheder, der kører sine medarbejdere ned. Selv tager hun lige nu et pusterum fra lederopgaverne i et job som køkkenansvarlig i en daginstitution.

− Jeg vil gerne være leder igen, men jeg skal lige trække vejret, og jeg nyder at hygge med ungerne.

GUIDE

VED ANSÆTTELSE

 

Ansættelsesbevisloven siger, at din arbejdsgiver har pligt til at lave en skriftlig ansættelseskontrakt senest 1 måned efter, at du er begyndt i jobbet.

Info:

Se her, hvordan kontrakten kan se ud
www.kost.dk/ansaettelsesbevis

Lovgivning omkring ansættelse
www.retsinformation.dk − søg ansættelsesbevisloven

Kontakt:

Kost & Ernæringsforbundet anbefaler, at du indsender din ansættelseskontrakt til gennemsyn i forbundet, før du underskriver den.

Kost & Ernæringsforbundet
Forhandlingsafdelingen

31 63 66 00
post@kost.dk