Læs mere om NCP

Tekst: Sofie Wendelboe

Artikler om NCP

For at få din basisviden på plads, er det en god idé, at starte med den amerikanske diætistforening, AND's, egne artikler om NCP, der er skrevet i 2008 og stadigt er gældende.

Nutrition Care Process & Model Part I: The 2008 update/

Nutrition Care Process part II: Using the IDNT to document the Nutrition Care Process

NCP hjemmeside

NCP og terminologien, NCPT, er nu samlet på denne hjemmeside

Her har du adgang til en beskrivelse af hvad NCP og eNCPT er, og du kan gratis få adgang til små videoer med præsentationer af NCP

En vigtig del af NCP er terminologien, den findes på samme hjemmeside, dog er det nødvendigt med et login for at få adgang.
Her finder du også den danske oversættelse af terminologien (vælg fanebladet ”eNCPT” og vælg ”dansk” i scroll-down menuen ”select language”).

I den amerikanske beskrivelse af NCP, er der et link til en kort beskrivelse (snapshots) af hvert enkelt trin - på dansk. Resten af materialet er på engelsk. Du kan finde beskrivelser af enkeltdele af NCP og referenceark, som beskriver hver enkelt ord i terminologien. Alt i alt et kæmpe materiale, som giver en god baggrundsviden.

Grundbog i vejledning

I marts i år udkom en grundbog om kostvejledning for professionsbachelorer i ernæring og sundhed, Kostvejledning, teorier, metoder og perspektiver, redigeret af Lenette Nielsen. I den har jeg skrevet et kapitel om NCP. Kapitlet er tiltænkt studerende og nybegyndere i NCP, og giver en introduktion til hver enkelt del af processen.

E-bogen

Når den basale NCP-viden er på plads, kan det også anbefales, at købe e-bogen
Using the Nutrition Care Process, Critical Thinking Vignettes from Eight Clinical Cases.
Den er skrevet af Esther Myers, der er amerikansk diætist og tidligere ansvarlig for at udvikle NCP og terminologien i AND, og Ylva Orreval, der er svensk diætist og projektleder på den svenske oversættelse af NCP.
 

Esther Myers skriver også en blog om NCP. Bloggen er meget praksisnær, det er jeg en stor fan af, og det kan være en hjælp til at bruge NCP i egen praksis.
For nogle specialer, kan det opleves som en udfordring at få NCP til at passe ind, og det kan være en fordel at blive inspireret af, hvordan andre gør det.


 

Blå bog

Sofie Wendelboe er klinisk diætist og ansat på Nykøbing Falster Sygehus, hvor hun diætbehandler nyrepatienter.
I 2012 var hun med til at beslutte at kliniske diætister skulle have mulighed for at arbejde efter den amerikanske fremgangsmåde og har været tovholder på arbejdet med at oversætte og implementere NCP i Danmark frem til 2015.
Hun bruger NCP hver dag i forbindelse med sit arbejde og skriver og underviser i NCP.