Relateret indhold

Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse
Mette Jensen   [ TEKST ] iStock [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Høj på tilfredshed
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Henrik Frydkjær [ FOTO ]
Fagbladsartikel 15/12/2020 Her er borgerne i sikre hænder

Ledelse løb med en halv vind

  • Jeannette Ulnits  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
    Jeannette Ulnits [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]

En lille misforståelse, der voksede sig kæmpestor.

Sådan beskriver Kim Yeon den situation, han kom tilbage til efter at have været hjemme hos familien i udlandet. Ernæringsassistenten havde været ansat 21 år i køkkenet og var meget glad for sit job og sine kolleger.

Familiemedlem døende i stedet for død 

Den erfarne ernæringsassistent fik sidst i januar 2018 en opringning fra familien. Beskeden var, at deres far var død, så han skulle komme hjem hurtigst muligt. Chokeret forklarede han sin nærmeste leder situationen og bad om fri til at deltage i begravelsen. De aftalte en uges ferie, men han blev også tilbudt tre ekstra feriedage, som han takkede ja til. 

Sorgen var påtrængende og forværrede nogle af de problemer, som Kim Yeon i forvejen kæmpede med, og det betød, at han måtte sygemeldte sig. Men nærmeste leder gjorde ham opmærksom på, at man ikke må rejse væk som sygemeldt, så han raskmeldte sig inden afrejsen.

Da Kim Yeon kom hjem til familien, viste det sig, at faderen var i live, om end døende. Når familien havde fortalt ham noget andet, var det fordi Kim Yeon var meget tæt knyttet til sin far, og de ville undgå at give ham forhåbninger om, at han kunne nå at sige farvel til faren, hvis ikke det kunne nås.

Hjem til påtænkt fyring

Fra sidst i januar til midt i februar vågede familien over deres døende familiemedlem. Kim Yeon rejste tilbage til Danmark, da ferie og fraværsdage var brugt, men sygemeldte sig igen ved hjemkomsten. Stress og sorg havde bidt sig så godt fast, at han havde udviklet et alt for højt blodtryk og en del mavesmerter.

Få dage efter døde faderen. Samme dag modtog Kim Yeon en skriftlig indkaldelse til et møde med ledelsen allerede dagen efter. Det fremgik af indkaldelsen, at ledelsen vidste, at ernæringsassistentens far ikke var død, og at de anså det som et tillidsbrud, at han ikke havde givet dem besked om det.

Det viste sig senere, at ledelsens informationer kom fra en kollega, der ad omveje var blevet bekendt med, at Kim Yeons far ikke var død. Og ledelsen havde fejlagtigt fået den opfattelse, at faderen overhovedet ikke var syg.

“Tjenestefri med løn uden en gyldig grund”, var forseelsen. Ledelsen så ikke mildt på at han havde fået ekstra, betalte fraværsdage og havde nu mistillid til sin mangeårige medarbejder. 

Ved mødet gjorde ledelsen derfor klart, at han ville blive indstillet til bortvisning.

− Jeg forstod ikke anklagerne, var lammet af chok og havde svært ved at forsvare mig. Jeg ville jo bare hjem til familien hurtigst muligt og havde ikke forholdt mig til om fridagene var med eller uden løn. Men jeg fik da forklaret, at jeg var uvidende om, at min far stadig var i live, da jeg rejste hjem. Og at jeg ville tilbagebetale alt, hvis jeg havde fået penge uberettiget.

Opsigelsen trækkes tilbage

Forklaringerne formildede ledelsen, der i stedet for bortvisning besluttede at opsige Kim Yeon i overensstemmelse med det overenskomstmæssige varsel.

Kim Yeon kontakter Kost & Ernæringsforbundet, der går i dialog med ledelsen og sender en skriftlig redegørelse for hele forløbet. Forbundet vurderer samtidig, at der er tale om en ‘usaglig og uberettiget’ opsigelse: Kim Yeon handlede i god tro, og feriedagene var desuden anvendt med gyldig grund, da han som offentligt ansat har krav på tjenestefri af kortere varighed i forbindelse med kritisk sygdom i den nærmeste familie (se Guide).

På baggrund af dialogen med forbundet revurderer ledelsen situationen. Den vælger at annullere opsigelsen og tilbyder Kim Yeon at fortsætte i jobbet. Ledelsen foreslår desuden Kim Yeon at holde et møde med kollegerne, så de kan forklare situationen, men det afslog ernæringsassistenten.

− Sprogligt havde jeg svært ved at forklare mig, så jeg er glad for, at en yderst kompetent medarbejder fra forbundet fik misforståelserne løst. Jeg har været meget påvirket af, at man så let som ingenting ville have viftet mig væk uden at høre min version først. Mit arbejdsliv kunne have været endt på en meget trist måde. Men det gjorde det heldigvis ikke. 

Kilden har valgt at være anonym, og Kim Yeon er et opdigtet navn. Den rigtige person er redaktionen bekendt.

Forbundet rådgiver …

Artiklen er skrevet på baggrund af et interview med en leder eller en medarbejder, offentligt eller privat ansat, der har fået rådgivning af forbundet. Artiklen er et udtryk for medlemmets oplevelse af sagen. Modparten høres ikke.

Sagen kort:

•  Kim Yeon har arbejdet 21 år som ernæringsassistent i samme køkken.
•  Han bliver underrettet om sin fars død og får fri til at rejse til sit hjemland.
•  Det viser sig, at faderen ikke er død, men døende
•  På Kims arbejdsplads misforstår ledelsen situationen og tror, at faren hverken er død eller syg, og at fridagene er uberettigede.
•  Ledelsen påtænker en bortvisning på grund af manglende tillid.
•  Kim Yeon kontakter forbundet, som går i dialog med ledelsen og kortlægger misforståelserne.
•  Ledelsen revurderer situationen og tilbyder Kim Yeon at fortsætte i jobbet.

GUIDE ved fravær af familiemæssige årsager

Hvis du er dækket af en overenskomst, har du mulighed for at få tjenestefri med sædvanlig løn, hvis du eksempelvis er omfattet af:

1. Ulykke, alvorlig sygdom eller dødsfald i familien, hvor det er nødvendigt straks at være til stede
2. Pasning af et hospitalsindlagt barn under 14 år, også selvom barnet opholder sig i hjemmet
3. Pasning af alvorligt syge børn under 18 år
     – Det er en betingelse, at man får bevilliget dagpenge fra Udbetaling Danmark
4. Pasning af alvorligt syge nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem
     – Det er en betingelse, at man får bevilliget plejevederlag fra den kommune, hvor den nærtstående bor
5. Pasning af børn med nedsat funktionsevne
     – Det er en betingelse, at kommunen bevilliger dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du får brug for hjælp til at søge enten dagpenge, plejevederlag eller tabt arbejdsfortjeneste (punkt 3-5), er du velkommen til at kontakte forbundet.

Bortrejse ved sygdom

Det afhænger af sygdommens karakter, om du må rejse bort, og det skal derfor vurderes i hvert enkelt tilfælde. Det er f.eks. i orden at tage på skiferie, hvis du er sygemeldt med stress, forudsat at det er på lægens anbefaling.

Info:
Læs om dine rettigheder i din overenskomst
www.kost.dk/overenskomster − søg: aftale om fravær af familiemæssige årsager

Kontakt:
Kontakt forbundet, hvis du er i tvivl om dine rettigheder:
post@kost.dk
31 63 66 00