Ledelse på Professionstopmødet

Herunder kan du se de spændende oplæg:

Justine Grønbæk Pors, Ph.d., Department of management, politics and philosophy, CBS - Tværgående ledelse

  • Den enkelte velfærdsleder bliver afhængig af andre lederes medarbejdere, hvis de skal skabe den kvalitet de gerne vil, og lykkes med at støtte borgeren og ernæring i centrum.
  • Oplægget behandler de udfordringer der dukker op, når der skal tænkes helhed og tværgående i en silo-opdelt sektor.
  • Hent Justine Grønbæk Pors' slides

Lene Pedersen, Master i organisationspsykologi, PAR3 - Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

  • Kommuner og regioner skal fremadrettet samarbejde meget mere på sundhedsområdet bl.a. med at skabe mere sammenhængende patientforløb.
  • Hvad betyder det for opgavefordelingen mellem sektorerne, at stadig mere pleje og behandling flytter til primær sektoren og dermed hjem til borgeren?
  • Hvilke kompetencer er der brug for at styrke og hvilke krav stiller det til lederne for at sikre borgerne optimal ernæring?
  • Hent Lene Pedersens slides del 1, del 2