Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Ledelsens strategi skal forstås af alle

  • Tina Juul Rasmussen [ T E K S T ] Polfoto [ F O T O ]

Strategisk ledelse er topledelsens ansvar. Og strategier er lange beskrivelser af mål, værdier og måder at opfylde dem på.
Sådan vil nogle måske opfatte begrebet ’strategisk ledelse’. Og det er også rigtigt forstået, siger Jørgen Gulddahl Rasmussen, der forsker i strategi og ledelse ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet. Men det er mere end det.

− Den måde at se på strategi og strategisk ledelse er langt fra tilstrækkelig. Hvis en strategi skal virke, skal den også diskuteres, tilpasses, forfines og forenkles, så den siger alle medarbejdere noget. Og det skal være noget, som de kan knytte direkte til deres daglige arbejde. Det er min erfaring.
Det er den ene side af sagen. Den anden side er, at det er livsnødvendigt for den enkelte institution at få fastlagt sin rolle og betydning for brugerne, hvis den vil overleve de markante forandringer, den offentlige sektor har undergået de senere år med konkurrenceudsættelse, privatisering, fusioner og besparelser.

− Strategisk ledelse drejer sig om at få drøftet og taget beslutninger om netop det. Om at handle sammen i hverdagen, og om at ledere og medarbejdere løbende kommunikerer for at udnytte de ideer, som opstår i kontakten med brugere og i andre relationer, siger Jørgen Gulddahl Rasmussen og konstaterer, at det ofte vil foregå under stor usikkerhed om, hvad fremtiden bringer.

Besparelser alene duer ikke

I hans optik handler strategisk ledelse i bund og grund om at udvikle organisationens betydning for både de nuværende og de fremtidige brugere.

− Strategisk ledelse finder sted i trekanten mellem omgivelser, medarbejdere og organisationens mål, og det sker i en proces, hvor der ikke er én rigtig løsning, men mange uklare muligheder.

Han slår samtidig fast, at strategisk ledelse er et nødvendigt værktøj i kampen for at overleve den nuværende økonomiske smalhals. For selvom effektiv brug af ressourcerne er et uundgåeligt vilkår, er besparelser alene ikke vejen til overlevelse.

− Det skal også nytænkning og udvikling af nye ydelser til. En strategi, som kun går på kortsigtet effektivisering, vil på sigt gøre en organisation mindre tiltrækkende for brugerne, men også for de bedste medarbejdere.

− Derfor er det vigtigste værktøj måske evnen til at tale sammen om det, der forbinder de daglige handlinger med de ideer, der skal inspirere alle til at udnytte organisationens mange potentialer.

Kultur og strategi hænger sammen

Strategisk ledelse forhindrer imidlertid ikke, at der foregår udviklingsprocesser, som lederne ikke har direkte indflydelse på. Derfor er det også vigtigt at interessere sig for organisationens kultur og inddrage medarbejderne i den strategiske proces.

− Der er en tydelig forbindelse mellem strategi og kultur, som består af det, medarbejdere og ledere har gjort indtil nu. Og enhver strategi tager sit udgangspunkt − i de holdninger, normer og opfattelser, der hersker hos den enkelte. Tager man ikke det alvorligt, risikerer man, at strategien hverken kan bide sig fast hos medarbejderne eller hos ledelsen selv.

Vibeke Jochumsen, køkkenchef på Sydvestjysk Sygehus: Hold næsen i sporet

”Hvilken vej skal jeg gå?”
”Det kommer an på, hvor du skal hen?”
”Det ved jeg ikke …”
”Men så er det jo lige meget, hvilken vej du går.”

Vibeke Jochumsen har et udklip med denne lille dialog hængende på sit kontor som en reminder om at holde næsen i sporet. En nødvendighed, når det daglige ansvarsområde dækker 70 medarbejdere, et centralt produktionskøkken, fem etagekøkkener og tre modtagekøkkener − og hun refererer direkte til direktionen.

− For mig er det at udøve strategisk ledelse både de mål, vi skal nå ifølge vores kontrakt med direktionen, og de tiltag og handlinger, der er nødvendige, for at vi kommer i mål, siger hun.
Hvert år i januar sætter Vibeke Jochumsen sig derfor sammen med sin ledergruppe i køkkenerne og gennemgår de mål, som er fastlagt i en kontrakt med direktionen om efteråret. Bagefter holder de stormøde med medarbejderne, som bliver præsenteret for det sidste års resultater og de nye mål.
For at skærpe sin ledelsesprofil valgte Vibeke Jochumsen at tage en diplomuddannelse i ledelse.

− Den gav mig værktøjer til at lægge en ramme for, hvilken ledelse vi vil have, til at sige til medarbejderne ”Det her er målet” og til at komme med oplæg til ”sådan gør vi”. Når medarbejderne får indflydelse, oplever jeg, at de også tager medledelse og er meget selvkørende i hverdagen, siger Vibeke Jochumsen.

− Man kan sige, at det med strategisk ledelse kan være et stort, flot ord, men for mig handler det om, at man hele tiden tænker over, hvad man har gang i, konstaterer hun.

Mette Lei, markedschef i Det Danske Madhus: Det forkromede overblik

Mette Lei chef for 300 medarbejdere og syv produktionskøkkener i hele landet, sætter sig i helikopteren i sit strategiske ledelsesarbejde.

− Det giver det forkromede overblik, så man kan udforme de strategier, man ønsker, og kan arbejde mod de mål, virksomheden har sat sig. Men man skal også sørge for at lande, så man kan se og lytte til, hvad der foregår i organisationen, siger hun.
Også i Det Danske Madhus udformer ledelsen mål en gang om året, og matrixorganisationen sikrer, at alle funktioner og opgaver er nøje beskrevet.

− Jeg sætter mål, arbejdsopgaver og tidsplaner ind i et computerprogram, så jeg kan detailplanlægge og gå i tæt dialog med medarbejderne på nøgleområderne i organisationen, som er koncept- og produktudvikling, LEAN og indkøb.
Et andet ben i den strategiske ledelse er konsekvent og systematisk at inddrage medarbejderne i planlægningen af, hvordan målene opfyldes, og i udviklingen af nye ideer og tanker. Her er Mette Lei ved at søsætte en ’idegenerator’ i tæt samarbejde med de tillidsvalgte.

− Det er jo tåbeligt ikke at bruge medarbejdernes ideer, og med idegeneratoren får vi dem systematisk indsamlet, vurderet, kategoriseret og hævet op på et strategisk niveau, så vi kan implementere dem, som skal sættes i gang.

− Så kan medarbejderne også se, at ”det er min ide, som bliver ført ud i livet”, fortæller Mette Lei.

FAKTA

Sådan bliver du en god strategisk leder

  • Det vigtigste værktøj i strategisk ledelse er lederen selv.
  • Med ’action learning’, hvor strategiske problemstillinger jævnligt drøftes med andre ledere og evt. en facilitator, kan lederen skærpe sine strategiske kompetencer.
  • En diplomuddannelse i ledelse skærper også de strategiske kompetencer.

Kilde: Professor Jørgen Gulddahl Rasmussen, Aalborg Universitet

Læs mere

www.lederweb.dk – Strategisk ledelse i en brydningstid