Relateret indhold

Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse
Mette Jensen   [ TEKST ] iStock [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Høj på tilfredshed
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Henrik Frydkjær [ FOTO ]
Fagbladsartikel 15/12/2020 Her er borgerne i sikre hænder

Leder: Dokumentation er nødvendig

  • GHITA PARRY / FORMAND
    GHITA PARRY / FORMAND

Medarbejderne skal bruge mere tid på nærvær og mindre tid på papirarbejde. Det er hensigten med første del af regeringens sammenhængsreform. Den er netop kommet og handler om afbureaukratisering af den offentlige sektor. Og den er velkommen. Ingen gider regler for reglernes skyld.

Vi ved endnu ikke, præcist hvilke regler og dokumentationskrav der skal forsvinde. Blot, at der skal ses på reglerne om journalføring på sundhedsområdet og forenkling af dokumentationskravene i ældreplejen. Og lige her er jeg på vagt. Der er nemlig et område, hvor vi ønsker alt andet end forenkling. Tværtimod kæmper vi for systematisk ernæringsscreening af syge og ældre.

Blandt nogle faggrupper er der en udbredt opfattelse af, at man kan ‘holde øje med underernæring’. Men et uhensigtsmæssigt vægttab kan ikke ses med det blotte øje. Og bare et kilos vægttab kan være alarmerende. Det kræver en hurtig indsats, og derfor er screeninger og dokumentation altafgørende for at give særligt udsatte borgere den hjælp, de har brug for.

Det kræver ressourcer til vejning, journalføring, dokumentation og monitorering. De ressourcer er afsat i Roskilde Kommune. Når tværfaglige ernæringsteam yder en indsats for en borger, samler ernæringsprofessionelle op på resultaterne – for selv at blive klogere og for at dokumentere indsatsen. Dokumentationen viser, at 80 procent af borgerne tager på, når de bliver fulgt tæt. En viden, som vi ikke ville have haft, hvis ikke de i Roskilde og andre steder, havde brugt tid på at samle op på erfaringerne. En viden, som er altafgørende for de ældres livskvalitet. Og kan betyde forskellen på liv og død. Så lige her skal der ikke spares på papirarbejdet. Tværtimod skal vi have mere af det.

Hvis du har gode ideer til, hvor der kan spares på regler og papir på dit arbejdsfelt, vil jeg meget gerne høre fra dig. Send mig en mail og peg de overflødige eller nødvendige regler ud: gp@kost.dk