Leder: Lyt til lederne

  • GHITA PARRY / FORMAND
    GHITA PARRY / FORMAND

Regeringen har netop sendt sin ledelsesreform ‘En offentlig sektor rustet til fremtiden’ på gaden. Essensen er at udvikle den offentlige sektor ved at løfte kvaliteten af ledelsen. Der skal bl.a. nedsættes et tværfagligt kompetenceråd til den opgave, lederuddannelserne skal ses efter i sømmene, og der skal udvikles et værktøj til at evaluere lederne med. 

Det er alt sammen fint, men afsættet skal ikke være den form for kritik, som den – i øvrigt misvisende – udlægning af rapporten om sygefravær i det offentlige, lagde op til. Det har sjældent motiveret nogen at blive kritiseret og kritik er uegnet til at tiltrække en ny generation af ledere. 

Vi skal derimod anerkende, at vi faktisk allerede har en velfungerende offentlig sektor takket være et utal af engagerede ledere og medarbejdere, der hver dag knokler for at gøre en forskel for borgere og patienter. For de ernæringsprofessionelle handler det om at sikre sunde måltider og optimal ernæring – under de til enhver tid givne, politiske omstændigheder.

Lederne skal mødes af respekt og tillid. Så er de parate til at opfylde de krav, de bliver stillet over for, og gå ombord i udfordringerne i den offentlige sektor. Det er jeg overbevist om. Og det viser de mange debatter om ledelse i kølvandet på ledelseskommissionens rapport – også i Kost og Ernæringsforbundet.

Debatterne har mindet om, at offentlig ledelse er en kompleks opgave, der ikke alene handler om ledernes kompetencer, men i meget høj grad om vilkårene for ledelse og det rum, som lederne har at bedrive ledelse i. Det mener jeg, regeringen overser i sit ledelsesudspil.

Det handler bl.a. om en række styringskrav, hyppige omstruktureringer, manglende opkvalificeringsmuligheder, vilkårlige sparekrav eller dårligt arbejdsmiljø. Alt sammen noget som i høj grad påvirker både ledernes og medarbejdernes
motivation og peger på et behov for at udvide ledelsesrummet. Det skal eksempelvis være legitimt at sige fra over for besparelser eller omstruktureringer, der gør det umuligt at løse kerneopgaven fagligt forsvarligt og med god kvalitet.

Mange ledere har tilmed et stort ledelsesspænd, som betyder, at de har for lidt tid sammen med medarbejderne, for lidt tid til faglig og strategisk udvikling og til at tage hånd om arbejdsmiljøet sammen med tr og amir – netop det, der motiverer lederne. Den udfordring er heller ikke nævnt i regeringens udspil.

Så, lyt til lederne, inden de kastes ud i den store kompetenceudvikling. Og inviter både dem og de faglige organisationer med i de tværfaglige kompetenceråd. Det vil bidrage til at se kompleksiteten i ledelsesopgaven. Og det er forudsætningen for en bedre offentlig sektor.