Leder: Slut med krænkelser

Vi har alle fulgt med i medierne i de seneste måneder, hvor historier om krænkelser fra flere forskellige brancher har stået i kø. Et problem, vi godt vidste eksisterede, men vi tror ikke, der var mange, der kendte til problemets egentlige omfang. Vi gjorde ikke, og vi er rystet.

Vi skal bruge den kommende tids debat til at kæmpe endnu hårdere for et godt arbejdsmiljø for vores medlemmer. For det skal være slut med at se den anden vej, når der sker krænkelser på jobbet eller i fritiden. Det skal være slut med at grine lidt overbærende, hvis en kollega rammes af upassende bemærkninger. Og det skal være slut med, at den krænkede ikke tør stå frem af frygt for ledelsens, kollegers eller omgivelsernes reaktioner. For det er krænkerne, der har et problem. Ikke dem det går ud over!

Derfor gik vi i Fagbevægelsens Hovedorganisation sammen om et åbent brev, som du kan læse på bagsiden af bladet. I brevet skriver vi, at arbejdsgiverne skal tage et større ansvar for, at krænkelserne effektivt bekæmpes. Det er tid til et endeligt opgør med sexisme. Og det er tid til at skabe en kultur, hvor alle mennesker behandles med respekt, anerkendelse og værdighed. Og det er nødvendigt, at vi sammen skaber den kulturændring.

I Kost og Ernæringsforbundet sætter vi en række initiativer i værk. Initiativer, der er målrettet tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Vi har netop fået svar fra vores interne undersøgelse blandt medlemmerne, der skulle vise omfanget af krænkelser og sexisme blandt ernæringsprofessionelle. Så er du en af de mange, der har modtaget spørgeskemaet, skal du have mange tak for at have svaret. Undersøgelsen har givet os vigtig viden. Svarene indikerer nemlig, at vi ikke er så hårdt ramt som andre brancher. Der er heldigvis få procent af vores medlemmer, der har været udsat for krænkende adfærd i de seneste tre år. Men én er én for mange, og derfor kæmper vi videre for dit arbejdsmiljø – også på dette område.

Du kan altid henvende dig til din fagforening om krænkende forhold. Og du kan kontakte os, hvis du har noget på hjertet og har brug for et fortroligt rum. Vi vil lytte til dig.

 

Ghita Parry, formand for Kost og Ernæringsforbundet
Michael Allerup, næstformand i Kost og Ernæringsforbundet