Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Ledere i øjenhøjde

  • Tina Juul Rasmussen [ t e k s t ] Kissen Møller Hansen [ f o t o ]

I gamle dage, for 20-30 år siden, sad lederne på toppen af stigen, uddelegerede opgaver og sendte ordre ned til medarbejderne, som udførte dem. Groft sagt. I dag foregår tingene anderledes. Samfundet og organisationerne har forandret sig og med det også kravene til den moderne velfærdsleder.

− I dag foregår ledelse i stadig højere grad i ringe − i relationer mellem lederne og medarbejderne, hvor værdier som tillid, åbenhed, dialog og autenticitet er vigtige, forklarer Mikkel Madvig, der er psykolog hos a&D resources, der blandt andet udbyder ledelsesudvikling og coaching.

− Det er et spejl på den udvikling, der er sket i samfundet med konstante politiske og strukturelle forandringer. Ofte er der modsatrettede krav til lederne fra borgere, medarbejdere og politikere. Og i dette dynamiske kaos duer det ikke at sidde på toppen og uddele ordrer. Lederen er nødt til at komme ud af kontoret, være i kontakt med medarbejderne og vise et personligt lederskab.

Tænk på, hvordan du virker på andre

 Mikkel Madvig forklarer, at kernen i det personlige lederskab består af to grundlæggende elementer: evnen til at indgå i relationer med aktø rerne i organisationen, som er medarbejdere, andre ledere, politikere og borgere. Og at kende sig selv som menneske. Dertil kommer lederens faglige og ledelsesfaglige kunnen. De fire brikker danner den gode leder.

− Når du påtager dig opgaven som leder, påtager du dig at tage vare på den grundlæggende og mest afgørende ressource: de folk, der arbejder i organisationen. Ofte har du endda at gøre med medarbejdere, som du ikke har de formelle beføjelser over, og derfor er du nødt til at være bevidst om, hvordan du fremstår

− hvad du efterlader i medarbejdernes hoveder, når du er gået ud af rummet. Det er din ledelseskraft. Du er nødt til at kende dig selv og vide, hvordan du reagerer under pres, for at præstere og lede på en konstruktiv måde.

Vær klar i mælet

Derfor, pointerer Mikkel Madvig, kræver det personlige lederskab, at lederen tør reflektere og kigge på sig selv i relation til andre og gennem coaching, rådgivning, test og feedback at finde ud af, hvor hun har brug for udvikling, og hvordan hun virker på andre.

− Det duer jo ikke, at du selv synes, du er fantastisk som leder, hvis alle medarbejderne synes, du bestemt ikke er det, siger han og tilføjer, at en de vigtigste gevinster ved det personlige lederskab er at blive synlig og klar i mælet.

− Det personlige lederskab handler om at være bevidst om sine grundbetingelser og omsætte dem til praksis ved at sige: ”Når du arbejder med mig, gør vi sådan her.” Så kan folk bedre forholde sig til lederen. De følger lederen, fordi de tydeligt kan mærke hendes fokus og retning og er derfor ikke usikre på, hvad deres opgave er. Det betyder, at medarbejderne føler, at deres potentiale bliver set og hørt og dermed, at de er betydningsfulde.

Mikkel Madvig understreger, at det personlige lederskab adskiller sig fra den tidligere måske lidt stive og tillærte lederrolle, men at det stadig kræver tillæring.

 − Ligesom vi lærer alt andet i livet, skal det personlige lederskab også læres. Det handler om at kende sig selv, forstå sine egne værdier, styrker, udfordringer og vide, hvor man kommer til kort. Når du forstår, hvordan det spiller sammen med andre mennesker, kan du handle konstruktivt som leder. 

Jeg skal være det gode eksempel

Susanne Nygaard Jensen, cheføkonoma og leder af kostområdet i Kolding kommune. Sidder i Seniorforvaltningen med personale- og kostfagligt ansvar for 14 køkkener med ca. 65 ansatte:

Hvad er personligt lederskab for dig?

− Jeg forbinder det med, at det er mig som person, den måde, jeg fremtræder på, mine holdninger og den måde, jeg formidler tingene på, løser opgaver og problemer på.

Hvordan udøver du det i praksis?

− Jeg går foran med det gode eksempel. Når jeg er uddannet sundhedsleder, er det mig, som cykler hjem i blæsevejr. Jeg sørger også for, at madområdet ikke bliver glemt i organisationen, som der ellers kan være tendens til, ved jævnligt at bringe problemstillinger op. Da man for nylig gennemførte et kursus for 100 nye ’måltidsværtinder’ og ikke mente, at køkkenet skulle deltage, fordi de jo ikke spiser sammen med de ældre, fik jeg fem medarbejdere med − fordi vi selvfølgelig indgår i dialogen om maden, anretningen og serveringen.

Hvordan mener du, at medarbejderne får glæde af dit personlige lederskab?

− Trivselsundersøgelserne viser høj trivsel i vores køkkener og relativt lavt sygefravær. Mine medarbejdere ved, at jeg har stor viden på området, fordi jeg har været her i frygteligt mange år. Og de ved, at de kan regne med mig. Hvis vi har et problem, inddrager jeg dem i løsningen. Jeg gør også, hvad jeg kan for at tænke innovativt. F.eks. har jeg indført sommerfulge, som flyver mellem de små køkkener for at dække ind ved fravær. For mig er det vigtigt, at medarbejderne får flere muligheder end bare at gå ind ad den samme dør hver dag. Det kommer ikke af sig selv, men sker, fordi jeg præger tingene i én retning.

Tip til personligt lederskab

Poula Helth er cand.scient.adm. og ledelsesrådgiver, har skrevet flere bøger om det personlige lederskab. Senest ’Smukke idealer og krasse realiteter’ i 2011. Hvad kendetegner ’det personlige lederskab’?

− De egenskaber, som kræves i dagens ledelsesudfordringer, er at være fleksibel, lydhør, kunne sætte sig i andres sted, have mod til at sige fra eller udstikke en ny retning. Det er også vigtigt, at lederen tør være sig selv og ikke forsøger at tale gennem en masse personlige teknikker, for så vil det autentiske gå fløjten.

Hvad kræver det personlige lederskab?

− Moderne lederskab bygger på tillidsrelationer, anerkendelse og autenticitet. Den hierarkiske organisation, hvor hver leder kendte sin plads og sin opgave, er slut. Opgaven løses ikke af en marionet, der mekanisk skaber resultater med ordre oppefra.

Hvordan kommer det medarbejderne og virksomheden til gavn?

− Medarbejdere vil opleve tillid og føle sig set, hvis lederen er oprigtig i sin kommunikation. De vil opleve at blive inddraget og have indflydelse på deres arbejdsliv.

Jeg skal vise kulturen i organisationen

Mona Carøe Jensen, cheføkonoma og leder af patientkøkken, kantine og diætkontor med 50 ansatte på Regionshospital Randers:

Hvad er personligt lederskab for dig?

− Personlig ledelse er for mig det, jeg gør i dagligdagen. Som leder skal jeg være kulturbærende

− gå forrest og vise den kultur, organisationen skal følge. For mig handler personligt lederskab rigtig meget om at skabe respekt og tillid, først og fremmest mellem mig og mine mellemledere, men også til medarbejderne og i resten af organisationen. Det skal til for at skabe vækst og resultater. Tillid og respekt gør, at du kan motivere medarbejderne.

Hvordan udøver du det i praksis?

− Vi har været igennem en stor forandringsproces med besparelser og ny struktur. I den proces involverede jeg medarbejderne i, hvordan vi bedst muligt kunne tilrettelægge arbejdsopgaverne i de nye rammer. Vi har indført medstyrende team, og jeg lagde op til en åben dialog

− man kunne sige, hvis man f.eks. var bange for det nye. Den utryghed prøvede jeg at imødekomme ved at dygtiggøre medarbejderne, så de kunne løse de nye opgaver. For mig har der været lige så stor læring i det som for medarbejderne.

Hvordan mener du, at medarbejderne får glæde af dit personlige lederskab?

− Jeg tror, det skaber tryghed, at der er en åbenhed og dialog, og at vi som ledere viser vejen og siger højt, at vi også lærer noget af medarbejderne. Det skaber et fælles fodfæste. Vi kan se i vores arbejdsklimaundersøgelse, at folk nu har lyst til at sige ting højt, hvor der tidligere var en mere lukket kultur.

 

Fakta

 

Ti netværk

Kost & Ernæringsforbundet har været igangsætter på en række ledernetværk. Et af dem har 'personligt lederskab' som omdrejningspunkt. Hvis du vil vide mere om dette eller de øvrige ledernetværk kan du kontakte Professionsafdelingen.

Læs mere

Bud på god ledelse

www.kost.dk