Lederens trivsel og arbejdsmiljø

Lederens trivsel og arbejdsmiljø

Lederens betydning for medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø er vigtig, og der er udviklet mange gode redskaber, som lederen kan bruge til at rette fokus på udvikling af organisationens og de ansattes arbejdsmiljø.

Men hvad med lederens eget arbejdsmiljø? Hvordan kan du som leder arbejde med og sikre din egen trivsel og dit eget arbejdsmiljø?

  • Prioriterer du opgaver rigtigt? Er du fx meget af tiden i produktionen, mens de adminsitrative opgaver løses efter arbejdstid?
  • Er du klædt ordentligt på til at håndtere de mange modsatrettede krav, du møder fra de ansatte, brugere, politikere, pårørende m.fl.?
  • Har du et godt netværk, hvor du kan drøfte dilemmaer, udfordringer, frustrationer, men også dine succesområder som leder?
  • Hvornår har du sidst fået lavet en leder-APV. Dvs. en arbejdspladsvurdering, der handler om dit fysiske og psykiske arbejdsmiljø?
  • Hvordan arbejder du som leder med samarbejde og kommunikation på din arbejdsplads? Er du klædt på til at kunne tage de vanskelige samtaler, når tonen og samarbejdsklimaet udarter sig i den forkerte retning?

Læs mere om bl.a.forebyggelse af stress, prioritering af tid og opgaver, leder APV og lederrollen.