Lederkonference: For borgernes skyld

- Jeg var med, primært fordi de tre første oplæg om ledelse talte til mig. Jeg var især spændt på Alfred Josefsens (tidligere Irma-direktør og medlem af ledelseskommissionen, red.) oplæg. Det var meget inspirerende og provokerende – på den gode måde – og pirrede min nysgerrighed. Så her blev jeg sendt hjem med flere input til mit eget ledelsesrum, lyder det fra leder Tine Matzen efter konferencen, hvor Alfred Josefsen holdt en brandtale for lederne og opfordrede dem til at sætte kursen.

- Sig til jeres medarbejdere, at ’sådan er lugten i mit bageri’. Det betyder selvfølgelig ikke, at I ikke skal inddrage og lytte til jeres medarbejdere, men ansvaret for at sætte retningen ligger hos er. Kun jer, sagde han.  Og betonede at pejlemærket til enhver tid skulle være at skabe mere velfærd for borgerne.

 

Inspiration til lederskab og følgeskab

Nanna Jensen, der havde første dag på job efter sin barselsorlov, kom også for at få inspiration til ledelse, tilmed til en aktuel ledelsesopgave.

- Jeg er blevet ansat på Herlev-Gentofte Hospital som projektleder for implementering af dysfagi. Så jeg er her for at blive inspireret og høre mere om lederskab og følgeskab. Jeg skal jo gå foran og få medarbejderne til at forstå at det er vigtigt at arbejde med dysfagi - for borgernes skyld.

- Det kommer til at betyde ændringer, medarbejderne kommer også til at løbe en tand hurtigere i en periode, sådan er det jo ofte, når der skal ske noget nyt. Så jeg skal have ideer til følgeskab og lederskab i forhold til at have fokus på borgerne.

 

Tillidsbaseret ledelse

Noget ikke mindst oplægget fra Ann-Christine Matzen, Centerleder i Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret i Gentofte kommune, kunne bidrage med.

Ud fra egne praktiske erfaringer talte hun engageret og overbevisende om tillidsbaseret ledelse. Hvor vigtigt det er at tro på det bedste i medarbejderne og have mod til at gå hele vejen i tillid.

- Tillidsbaseret ledelse er let, når det går godt. Og stærkt interessant, når der er krise. Men det er også her, det viser sig at virke, forsikrede hun.

Noget der kan læses mere om i den bog om ledelse, som hun og Alfred Josefsen har skrevet. Men formodentlig også i Ledelseskommissionens rapport, der udkommer tirsdag den 12. juni.

 

Kampskrift om ledelse

- Selve rapporten er svinsk kedelig, erkendte Alfred Josefsen, men annoncerede med større begejstring at den følges op af en kortere version med ’de hårdeste pointer’.

- Glæd jer også til kampskriftet om 'ledelsesglæde og ledelseslyst'. Det er et kort og handlingsorienteret skrift om ledelse, politik, retning, værdi – og det lander hos alle offentlige arbejdspladser sammen med resultaterne fra Ledelseskommissionen.  

 

Historier til vands

Sidst på programmet stod en sejltur i havnen, men løjerne fortsatte undervejs, hvor lederne blev opfordret til at fortælle om deres successer. Det blev til historier om kompetenceudvikling, økologiomlægning og godkendelse af flere praktikpladser.

 

Kilde