Lederkonference: Ledelse på tværs af generationer

Pointen er, at en leder skal kunne ramme alle generationer med sin ledelse, og ikke mindst den helt unge generation, curlingbørnene eller selfie-generationen kræver deres. Til gengæld kan de bidrage med noget andre ikke kan, nemlig innovation. Derfor gælder det om at finde en måde, at fastholde medarbejderne på tværs af generationer.  

Det handlede lederkonferencen den 6. juni på Aalborg Universitet i København om. Blandt andet. Den anden halvdel af dagen stod i bæredygtighedens tegn og fik lederne til at drøfte mulighederne og vanskelighederne – ved at skære drastisk ned på mængden af kød og sætte andre råvarer i fokus.

Den digitale generation

- Jeg kom især for at høre om bæredygtighed. Det er godt at blive klogere på det. Vi kunne jo meget vel blive mødt af et krav om at ændre dagsorden og servere en både bæredygtig og økologisk menu, siger kostfaglig leder Elsebeth Jakobsen fra Skovbo Døgninstitution.

– Men det også var spændende og ud over mine forventning at høre om ledelse af forskellige generationer. Det er i forvejen svært at tiltrække unge til et job, som det, vi kan tilbyde. Og det var både overraskende og lærerigt at høre, hvad den helt unge generation forventer sig af ledelse.

Bente Sloth, køkkenchef på Universitetshospitalet i Skejby, blev også motiveret til at deltage i lederkonferencen af netop temaet ’Fremtidens ledelse’.

– At vide, hvad de unge gerne vil have, det er jo relevant, når man ikke selv er helt ung, siger hun, og peger på oplægget om ’den digitale generation’, som gav god inspiration.

– Det er vigtigt, at vi får tænkt os godt om i forsøget på at tilpasse vores ledelsesstil til både nutid og fremtid, siger hun.

Bredden i uddannelser og job

Matthias Palmelund og Sofie Bengtsson Baumgarten, ernæringsassistent og ernæringsassistentelev, forbandt sig ærligt med den rastløshed og nysgerrighed, der kendetegner deres generation. De talte om netop innovation i køkkenet, ekskursioner for medarbejderne og foreslog, at de i deres uddannelse fik delt praktikken op, så de fik kendskab til flere målgrupper, før de skulle vælge arbejdsplads. Men da køkkenchefen fra Skejby spurgte: Hvad med håndværket. Står I af på de rutiner og gentagelser, der gør en god til det, man skal lave, svarede de unge:

- Nej, bestemt ikke. Vi vil også håndværket. Selvfølgelig vil vi det.

Kød er kultur – og den skal ændres

Bente Sloth var også begejstret for oplægget fra Jonatan Leer, der sluttede dagen med at fortælle om kød som en integreret del af vores kultur.

– Han gav os en anderledes og fin forståelse for, i hvor høj grad kød er en del af vore hverdag og opfattelse af velstand.

 Jonatan Leer lagde samtidig vægt på institutionernes rolle som forbilleder for et markant mindre kødforbrug. Og hermed tog han over fra professionsbachelorerne i ernæring og sundhed, Nanna Høj og Oliver Peerless, der havde leveret en række konkrete råd til en uomgængelig virkelighed med mindre kød på tallerkenen.

Det er en kompliceret proces, erkendte de. Men det må ikke være en grund til at lade den ligge.

– Institutionerne er puslespilsbrikker i alle 17 verdensmål. Og det batter uanset, hvor I tager fat. Så gør noget i stedet for blot at føle jer overvældet, opfordrede de. Og de håndfaste råd lød blandt andet:

”Udfas okse og lam. Vælg efter sæson. Vælg lokalt, medmindre produktionen er uansvarlig, som f.eks. i et opvarmet drivhus. Lad grøntsagerne fylde mere. Brug bælgfrugter, nødder og kerner. Og flere hele fisk. Og gentænk menuplanen: kan råvarerne bruges anderledes?

 

Gik du glip af lederkonferencen kan du få indblik i temaerne ved at læse artiklerne fra Kost, ernæring og sundhed: