Ledernyt: Hvilke ønsker har du til dit fremtidige arbejdsliv?

Det er et stort og bredt, men samtidig snævert og meget konkret spørgsmål vi vælger at stille alle jer ledere, når vi spørger ind til jeres ønsker for fremtiden.
Anledningen til spørgsmålet er naturligvis det arbejde som Ledelseskommissionen for tiden er i gang med, og som forventes færdiggjort ved udgangen af 2017.

Vi ved, at kommissionens arbejde har stor betydning for, hvordan din dagligdag, som offentlig leder, kan komme til at se ud i fremtiden – og den fremtid vil vi meget gerne hjælpe dig med at få indflydelse på.

Vi har fået muligheden for at sende seks af forbundets ledere til et dialogmøde med medlemmerne af Ledelseskommissionen, hvor de kan præsentere de tanker, input, krav og ønsker der kommer fra de offentlige ledere i Kost & Ernæringsforbundet.

Seks personer er ikke alles mening, det ved vi. Derfor gør vi også en ekstra indsats for at få jer alle i tale, da I alle har jeres helt klar holdning til, hvordan jeres nuværende situation ser ud, og hvad I ønsker for fremtiden.
Vi sender i dag en mail ud til Kost & Ernæringsforbundets offentlige ledere med en åben invitation til at deltage i arbejdet med at udvikle den offentlige ledelse i den retning I mener, at den skal.

Vi vil også op til kommissionens færdige rapport sætte fokus på jeres virke som offentlige ledere, og i den forbindelse må I endelig byde ind med de gode historier fra jeres daglige virke som ledere i det offentlige.

Input til kommissionen og gode historier sendes til kommunikationskonsulent Bjørn Rasmussen bjr@kost.dk senest søndag d. 3. september.