Lederstafet: Tillid, motivation og en masse mod

”Vi gør faktisk opmærksom på vores ordning om, at du skal prøve det hele, til jobsamtalerne”, fortæller Eva Konradsen, der er driftleder i Køkken Ballerup.
Den omtalte ordning handler om at lede medarbejderne til at blive fagligt stærkest og skabe daglig motivation, så arbejdsglæden er høj og sygefraværet lavt. Og det er lykkes begge dele i køkkenet.
Rent praktisk er hver dag en struktureret, men omskiftelig proces. Ingen står på samme station time efter time, dag efter dag. Tværtimod er alle igennem de forskellige grene af arbejdet hos Køkken Ballerup.
Det betyder, at alle medarbejdere kan bestille varer hjem via det elektroniske bestillingssystem, alle har tid i det store køkken og ude i de mindre lokale køkkener, som man har syv forskellige af spredt i Ballerup Kommune. I de fem af de decentrale køkkener er der tilknyttet en cafe til stedet.
”Vores medarbejdere får prøvet alle dele af arbejdet som ernæringsassistent. Og med den lokale placering af forskellige køkkener stiller det også krav til os som ledere. Jeg er, som minimum, ude på de lokale afdelinger en gang om ugen. Det kan være på besøg eller med fast arbejdsstation hele dagen. Det giver medarbejderne både tryghed og muligheder. Så jeg skal være lige så fleksibel, som de skal”.

At turde
En del af grundstenen i Evas personlige måde at lede på er at være åben for ideer og turde se tingene fra en anden vinkel. Og det mod kommer medarbejderne til gode, da innovation er en del af dagligdagen. Dermed får de mulighed for at teste løsninger af, som kan skabe større arbejdsglæde og mere velfærd for borgerne.
Det har resulteret i flere tiltag, hvor man er særligt stolt af fristevognen. ”I de fem år jeg har været her, er er der sket nye ting hele tiden. Hver gang, vi har sat et skib i søen, er der kommet fem nye ideer op. Vi sidder ikke stille. Og det, at vi er med til at skabe flere opgaver, har også skabt større behov for ansatte. Så innovation er både hjælp i dagligdagen og det større billede”, forklarer hun.

Fremtiden kommer
Den digitale generation er alle steder nu, og lige om lidt vil hver fjerde dansker i praksis have levet sit arbejdsliv i en digital verden.
Den måske vigtigste opdagelse er, at ledelse af den digitale generation er så forskellig fra den måde, ledelse tænkes på i dag. I køkkenet i Ballerup er man godt klar over, at der er et stort skel mellem den digitale generation og alle andre i forhold til forståelse for mekanik og digitale systemer.
”Men de digitalt indfødte kan også lære en masse af de ældre generationer om processerne i køkkenet og rutiner. Så vi bruger hinanden rigtig meget i køkkenet, da vi på den måde får alles kompetencer bragt i spil – og styrket”, fortæller Eva.

Det skaber værdi for alle
En af effekterne ved produktionen af maden både centralt og lokalt er borgernes oplevelser. Flæskestegen bliver for eksempel tilberedt lokalt, så duften af veltilberedt og hjemmelavet mad spreder sig rundt til stor glæde for personale og borgere.
Det er ikke kun duften og velsmagen, som er i højsædet i Køkken Ballerup. Foruden en masse ernæringsassistenter har man nemlig også ansat en kostkonsulent og en klinisk diætist, som dagligt er rundt på afdelingerne, hvor de yder rådgivning til personale og borgere.
”Lige nu er vores mad- og måltidskonsulent og kliniske diætist i gang med et undervisningsforløb for hele plejepersonalet i det gode måltid og værtskab. På den måde får plejepersonalet en større forståelse for, hvordan mad kan blive den bedst mulige oplevelse for borgeren”, lyder det fra Eva.
En anden fordel ved at have de forskellige grene af det kost-, sundhed- og ernæringsmæssige i spil er samspillet mellem de forskellige former for viden om ernæring og smag, hvilket til syvende og sidst kommer borgerne til gavn.
Og fokus fra både ledelse og medarbejdere på kvalitet og økologi er tårnhøjt. Køkkenet har blandt andet en aftale med den lokale Grantoftegaard om levering af kød.
”Medarbejderne går jo op i deres håndværk – både, når de er på arbejde her, men også derhjemme. Vi er alle enige om, at kvalitet, smag og respekt for naturen skal hænge sammen”, slutter Eva Konradsen.