Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

LinkedIn kostede jobbet

  • Marie Preisler [ t e k s t ] | Sif Meincke [ f o t o ]

Som en million andre danskere har professionsbachelor i ernæring og sundhed Randi Sørensen en profil på det erhvervsorienterede, sociale netværkssite LinkedIn. Profilen kostede hende helt uventet jobbet, da hun blev bortvist med en påstand om, at hun skulle have brugt LinkedIn til at reklamere for sin egen virksomhed i konkurrence med den kostvejledningsvirksomhed, hvor hun var ansat.

− Jeg var rystet over at blive bortvist og havde aldrig drømt om, at min arbejdsgiver kunne finde på at fortolke indholdet i min LinkedIn-profil som illoyalitet. Jeg så slet ikke min profil som markedsføring, siger Randi Sørensen.

Bortvisningen satte punktum for godt tre års ansættelse i en privat kostvejledervirksomhed, hvor Randi Sørensen primært fungerede som kostvejleder. Men hun løste også en del administrative opgaver, og hun var med til at udvide virksomheden fra de to klinikker, der var, da hun blev ansat, til en landsdækkende kæde.

Profil på LinkedIn

Arbejdsgiveren begrundede bortvisningen med, at der i Randi Sørensens LinkedIn-profil stod, at hun drev sin egen kostvejledervirksomhed. Men det skete med arbejdsgiverens fulde accept, understreger Randi Sørensen:

− I nogle perioder var jeg fastansat i virksomheden på deltid, i andre var jeg tilknyttet som konsulent nogle dage om ugen. Jeg havde andre job ved siden af for at få det til at løbe rundt. Det var min arbejdsgiver fuldt ud vidende om, siger Randi Sørensen.

Hun tror snarere, at arbejdsgiveren bortviste hende på grund af dårlig kemi.

− Vores samarbejde blev dårligt, da jeg på et tidspunkt fik fuldtidsarbejde med flere administrative opgaver og skulle sidde på samme kontor som min arbejdsgiver. Jeg følte, at hun så sig gal på mig.

Fejl i kontrakten

Der var flere fejl i den ansættelseskontrakt, som arbejdsgiveren udarbejdede til Randi Sørensen i forbindelse med hendes nye arbejdsopgaver. Randi Sørensen bad om at få fejlene rettet, men det skete ikke. Til sidst gik Randi Sørensen til Kost & Ernæringsforbundet og bad om hjælp.

− Jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle gøre, så jeg kontaktede forbundet, der straks gik ind i sagen og fik et møde i stand med min arbejdsgiver. Det var jeg både lettet og imponeret over.

Kontraktproblemerne blev løst, men kemien med arbejdsgiveren blev stadig værre og resulterede i, at Randi Sørensen blev sygemeldt med stress. Under sin sygdom modtog hun til sin store overraskelse besked fra arbejdsgiveren om, at hun var bortvist med den begrundelse, at hun havde handlet illoyalt ved via LinkedIn at markedsføre egen kostvejledningsvirksomhed i strid med en konkurrenceklausul, der skulle være i hendes kontrakt. Men ansættelseskontrakten havde hun slet ikke modtaget endnu.

− Jeg blev syg ret hurtigt efter, at jeg blev fuldtidsansat, og havde derfor ikke nået at redigere min LinkedIn-profil. Så der stod stadig, at jeg drev egen virksomhed. Men jeg havde afmeldt mig som selvstændig, og havde ingen intention om at konkurrere med min arbejdsgiver.

Sagen i retten

Randi Sørensen vendte derfor tilbage til Kost & Ernæringsforbundet, som vurderede, at bortvisningen var uretmæssig og bad arbejdsgiveren trække den tilbage. Da arbejdsgiveren nægtede, lagde Kost & Ernæringsforbundet sag an ved domstolene, og sagen er nu afgjort med sejr til Randi Sørensen: arbejdsgiveren havde ikke grundlag for at bortvise hende, fastslår dommen, der også pålægger arbejdsgiveren at betale Randi Sørensen cirka 150.000 kroner i erstatning og manglende løn og feriepenge.

Sagens udfald har fået en meget tung sten til at falde fra Randi Sørensens hjerte.

− At få medhold ved retten har betydet rigtig meget for mig, for jeg føler, at min arbejdsgiver behandlede mig meget uretfærdigt, så det er rart at have både Kost & Ernæringsforbundet og dommerens ord for, at jeg har ret. Det betyder, at jeg kan lægge sagen bag mig og komme videre.

Lige nu tager hun en kandidat i læring og forandringsprocesser. I et fremtidigt job vil hun være endnu mere omhyggelig i sin brug af LinkedIn.

− Jeg vil tjekke, om min ansættelseskontrakt indeholder en konkurrenceklausul. Hvis ikke, vil jeg sikre mig, at arbejdsgiveren er indforstået med, at jeg har en LinkedIn-profil.

På det personlige plan har sagen lært hende at mærke grundigt efter og handle, hvis noget virker galt på jobbet. Det vil hun også råde andre til:

− Mærk efter. Hvis mavefornemmelsen siger, at noget er forkert, så er det vigtigt at reagere. Tro ikke, at det er dig, der er forkert. Tal med nogen om det, og tøv ikke med at gå til Kost & Ernæringsforbundet. Jeg anbefaler varmt at være medlem. De var der virkelig for mig, da det gjaldt.

SAGEN KORT
 

Profil er ikke markedsføring   

•  Randi Sørensen er i starten ansat på deltid og har andre job ved siden af.
•  Siden får Randi fuld tid. Men sygemeldes på grund af stress.
•  Randi Sørensen bortvises under sin sygdom. Bortvisningen skyldes, at arbejdsgiver fortolker hendes profil på LinkedIn som illoyalitet.
•  Kost & Ernæringsforbundet rådgiver og ender med at anlægge sag mod arbejdsgiver.
•  Randi får medhold i retten − og erstatning.

 

GUIDE
OM KONKURRENCE OG SOCIALE MEDIER
 

Når du er fastansat, er der grænser for dine muligheder for at ‘bijobbe’ altså at have et andet job ved siden af. Det gælder, uanset om det er et job, der konkurrerer med dit faste job, eller det er en helt anden type job. Bijob skal være aftalt med din arbejdsgiver, hvis ikke du vil risikere, at det betragtes som ‘konkurrerende virksomhed’ eller som ‘illoyalitet’ over for din arbejdsgiver.

Konkurrenceklausul

I din ansættelseskontrakt kan der stå noget om en konkurrenceklausul eller noget, der ligner. En konkurrenceklausul betyder, at der skal gå en aftalt tid inden, du må tage job i en virksomhed, der er i konkurrence med den, du forlader.

Kost & Ernæringsforbundet anbefaler, at du sender din ansættelseskontrakt til gennemsyn i forbundet, inden du skriver den under.

LinkedIn og andre sociale medier

LinkedIn er et fagligt netværk, og det kan være en fordel at have en profil og være aktiv på LinkedIn, hvis du er jobsøgende. Er du i job, skal du derimod være varsom med, hvordan du bruger LinkedIn eller andre sociale medier i jobsammenhæng.

Der vil sandsynligvis opstå flere sager, hvor arbejdsgiver og arbejdstager er uenige om brugen af sociale medier, og flere virksomheder vil lave en politik for medarbejdernes brug af medierne i jobsammenhæng.

Hvis det er aktuelt for dig, kan du på eget initiativ lave en aftale med din arbejdsgiver. 

Info:

www.ftf.dk
− sociale medier i ansættelses-retten

Kontakt:

Forhandlingsafdelingen
post@kost.dk
31 63 66 00