Listeriabøde til OUH

I midten af september konstaterer et kontrolbesøg i køkkenerne på sygehusene i Odense og Svendborg listeria i en suppe. Desuden fremgik det ikke tydeligt nok af mærkningen til ’svækkede personer’, at suppen skal opvarmes inden spisning.

Peter Fosgrau er direktør for Odense Universitetshospital. Til Jydske Vestkysten skriver han blandt andet:
- Vi er utrolig ærgerlige over situationen, og vi satte selvfølgelig ind straks med at leve op til alle påbud. Vi har blandt andet permanent hyret ekstra, ekstern rengøring i køkkenerne i både Odense og Svendborg og desuden kortlagt vores procedurer for at undgå listeriabakterier.

Forbundet er i kontakt med personalet

Kost & Ernæringsforbundet er i dialog med de ansatte i køkkerne og følger sagen. Formand Ghita Parry noterer sig, at ansvaret falder det rigtige sted.
- Det er afgørende vigtigt, at ansvaret i de her ulykkelige sager aldrig ender hos den enkelte medarbejder. I en fødevareproduktion skal der altid være rum til at fejle – og til at melde en fejl. Og så skal procedurerne for, hvordan fejl bliver rettet være på plads. Det er arbejdsgivers ansvar at sikre, at det sker, fastslår hun.

Ministeriet har nu sat gang i en større undersøgelse af listeriasagens forløb. Rapporten ligger efter planen klar i begyndelsen af 2015. 

Hvad gør jeg, hvis jeg har været i kontakt med listeria? 

Kost & Ernæringsforbundet anbefaler, at du altid orienterer din leder, så det videre forløb kan tilrettelægges. Kontakt altid Fødevaremyndigheden ved den mindste tvivl. Du må også meget gerne kontakte os.

Fødevarestyrelsen anbefaler desuden følgende:
”Der skal foretages en ekstra grundig rengøring og desinfektion af lokaler og udstyr, så en evt. smitte fjernes. Der skal anvendes desinfektionsmidler, som er effektive overfor grampositive bakterier som listeria. Madvarer, som har været håndteret samtidig med de tilbagetrukne produkter, skal kasseres.” (kilde: fvst.dk)