Livet er en stor læreproces

Da jeg fanger Christina på telefonen en fredag, er humøret højt. Der er fremgang i det nye arbejde i Helsingør, hvor hun er ansat til at løfte rehabiliteringscentret.

Og det har den beslutsomme kvinde en klokkeklar plan for, hvordan skal ske; driftsoptimering og fokus på ernæringen. Men hverdagen og metoderne er forskellig fra kommune til kommune, hvilket kræver strategisk forståelse.

”Jeg har løftet den her slags opgaver før i andre kommuner, men hver kommune er forskellig med hensyn til holdninger, tempo og så videre. Så det er jeg ved at føle mig lidt frem til, hvordan Helsingør er.”, lyder det fra Christina om opgaven i Helsingør.

Hun uddyber sin forklaring med et eksempel:

”Jeg kommer fra en stilling i en moderne og progressiv kommune, Frederiksberg, hvor vi byggede fremtidens plejehjem og var rigtig langt. Det samme var kommunen også med de ønsker, de havde på området. Her i Helsingør er det helt anderledes – her har man endnu ikke en plan for kvalitetsstandarden for maden. Det er helt fra scratch, men der er heldigvis mange gode og store ambitioner for området her. Og det har man fulgt op ved at ansætte nye ledere og nye teams på centret.”

Det kommende kommunalvalg fylder betydeligt mere end de nærtstående overenskomstforhandlinger, som med hendes egne ord ”ikke fylder ret meget hos mig eller medarbejderne. Vi kan sagtens tage en snak om det i grove træk, men det er ikke et tema her.”

Det politiske landskabs fremtid er af mere afgørende karakter, da det har betydning for arbejdsformerne og mulighederne for at nå de målsætningerne, politikerne har sat. ”Budgettet for næste år er på plads, så der kommer ikke til at ske de store ændringer nu og her, men fokus på sundhed og ernæring skal helst gerne fortsætte efter 2018.”

Undervejs i samtalen om det politiske landskab falder snakken på den offentlige leders rolle og trivsel anno 2017. En rolle som ligger Christina Søndergaard meget på sinde – det er hendes hjerteblod. Og ifølge hende også rigtig mange andre offentlige lederes.

Og fordi det netop er hjerteblod, betyder vilkårene også rigtig meget. Fra sin egen stol har hun set rundt på en hverdag hos sig selv og sine kollegaer, hvor stigende opgavemængder og dedikation har kunnet medføre stress.

”Vi bliver jo nødt til at gøre opgaven færdig. Hvis ikke kommer der ikke noget produkt, og det har konsekvenser for mange i vores fag. Jeg har da også selv prøvet at møde ind en lørdag eller have dage, hvor mødetiden var markant tidligere, end den egentlig skulle være. Men jeg klager ikke. Vi gør det, der skal til, for at løse opgaven for borgerne.”

Hendes egen tilgang til rollen som leder er kommet henad vejen fra det første job med få ansatte til at lede større grupper af medarbejder. Og fra begyndelsen af karrieren har Christina Søndergaard haft en filosofi, der ganske enkelt hedder ”livet er en stor læreproces”. Hun har dårligt sluttet sætningen, før hun tilføjer ”det er ikke alle, der er skabt til ledelse. Men samtidig med er der rigtig mange, der ikke er klar over, at de er fødte ledere. Jeg har set mange med store diplomer i ledelse være dårligere ledere end medarbejdere uden ledelsesansvar. Det er noget, du er født med. Og derfor ser jeg også min filosofi som værende rammende for mig selv; jeg lærer hele tiden noget som leder og menneske!”

Men hvad skaber så en god leder, var mit lynhurtige spørgsmål.

Efter en kort tænkepause begynder Christina at liste de evner og personlige kvaliteter, hun selv værdsætter i en god leder. ”For mig er en god leder opmærksom på sine medarbejdere. Vedkommende er derfor som person empatisk, loyal og besidder evnen til at tale med alle slags mennesker fra direktør til hjemløs i en klar og tydelig kommunikation.”

Samtalen lakker ligesom fredagen mod sin ende. Christinas sidste opgave i samtalen er at udpege den næste i stafetten. Hun vælger en lederkollegaer, som hun selv har stor respekt for som person og de resultater, vedkommende har skabt på sit område.

Jeg sidder tilbage med en ny tilgang til mit eget arbejde og liv – ”livet er en stor læreproces”. Det er en stærk måde at anskue ledelse, liv og arbejde på.

 

Fakta
 

Navn: Christina Søndergaard

Stilling: Leder af Mad & Service

Arbejdsplads: Helsingør Rehabiliterings- og træningscenter