Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Livskvalitet med maden

Ældrekommissionen har afleveret 43 anbefalinger til ministeren. flere af dem om mad og måltider: Der skal dufte af mad på plejehjemmene. De ældre skal være med til at lægge menuplaner og lave mad i det omfang, de kan. Maden skal være af høj kvalitet, ernæringsrigtig og følge årstiderne. anbefalingerne lægger også vægt på, at måltidet skal være en god oplevelse, både selskabet og rammerne omkring det.

Meget fine anbefalinger. Men ét er anbefalinger, noget andet virkelighed.

På trods af stor opmærksomhed på mad og måltiders betydning for ældres livskvalitet og trivsel, har de færreste kommuner en holdning til de gode måltider. Tværtimod er der gang i spareprojekterne i mange kommuner, og der bruges stadig færre ressourcer på mad og måltider på plejehjem- mene. Det kan anbefalingerne ikke ændre på. Det kan kun en knivskarp politisk prioritering.

Hvis ældres livskvalitet skal forbedres, og de skal være mere selvhjulpne, som ældrekommissionen og socialministe- ren taler om, vil jeg anbefale, at alle ældre ernæringsscreenes af en klinisk diætist, når de flytter på plejehjem. Det giver mulighed for at opfange og yde særlig omsorg for de godt 40 procent underernærede og småtspisende ældre – som ældrekommissionen overser i sine anbefalinger.

Kost- og ernæringsfaglige måltidsværter kan nøde og kræse for den ældre og sikre, at der bliver taget hånd om de ældres madtraditioner og madkultur, så de får mad, de kender og kan lide. Måltidsværten skal være bindeled mellem den ældre, plejen og de professionelle i køkkenet. erfaringer viser nemlig, at tæt kontakt omkring måltidet skærper appetitten og øger trivslen. 

Jeg vil derfor give socialministeren endnu en anbefaling: pålæg alle kommuner at ansætte en mad- og måltidschef, der kan koordinere indsatsen i kommunen og sikre, at ældrekommissionens anbefalinger efterleves.

GHITA PARRY
/ FORMAND