Lockout af lærere - konsekvenser?

Lockouten får ingen indflydelse på medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet. Det er en grundsætning på arbejdsmarkedet, at man ikke må udføre konfliktramt arbejde - dermed ville konflikten nemlig ikke blive effektiv. Du skal derfor udføre det arbejde, du almindeligvis udfører for din arbejdsgiver - og du skal have løn, ligesom du plejer. Husk at du ikke må påtage dig nye opgaver for din arbejdsgiver; du skal udføre præcist det du plejer, hverken mere eller mindre. Hvis der ikke er nogen elever, at lave mad til, er det dog OK fx at foretage hovedrengøring i køkkenet. Hvis du kommer i tvivl, om du er blevet bedt om at udføre konfliktramt arbejde, skal du straks ringe til Kost og Ernæringsforbundet.

Kun medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet kan på denne måde vægre sig ved at udføre konfliktramt arbejde. Uorganiserede har ikke denne ret.

Strejke er det kampskridt som arbejdstagere kan benytte sig af. Lockout er arbejdsgivernes kampskridt. Hensigten med en lockout er, at lægge pres på lønmodtagerne ved at nægte dem at kunne fortsætte på deres arbejde.  Dermed står lønmodtagerne uden indtægt under konflikten. Lønmodtagere kan så få støtte fra strejkekassen i deres forbund; men kan fx ikke modtage kontanthjælp, dagpenge eller andre offentlige ydelser.

På samme måde kan arbejdsgiverne ikke få hjælp fra det offentlige system til at få formidlet arbejdskraft igennem Jobcentrene.

KL og staten har varslet lockout af lærerne i folkeskolen og på frie skoler, VUC'er, produktionsskoler, SOSU-skoler m.fl. fra den 1. april. Ligeledes har regionerne varslet lockout af speciallærere på regionale specialskoler. Forligsmanden kan vælge at udsætte konflikten i to gange to uger.

Hvis du er ansat som underviser under en anden overenskomst end Kost og Ernæringsforbundets, bør du henvende dig til Forhandlingsafdelingen på 33 41 46 60, så vi kan vejlede dig.