Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Løftestang for professionen

Rikke Kristensen, Region Sjælland:

Flere netværk

− Jeg drømmer om at starte en række faglige netværk. Vi er en bredt sammensat bestyrelse, og jeg tror, vi kan favne bredt, når det drejer sig om at inspirere til forskellige typer netværk.  Der er brug for at dele viden og erfaringer. Men som samfundet − og jobmarkedet − ser ud, er der også brug for at dele andet. Jeg hører f.eks., at ledige ikke finder job via jobannoncer, men i deres netværk.
− Netværk kan opstå omkring fælles interesser og på tværs af baggrunde. 2020-planen for økologi er en oplagt mulighed. Alle institutioner skal videre med økologien. Og det er trygt at dele viden her, fordi det ikke er et område, hvor vi er i konkurrence med hinanden.
− Bestyrelsen vil invitere til netværksmøder, og vi vil også gerne være dem, der skubber på, så netværkene holdes i gang − og bliver selvkørende.

Ulla Rosenfeldt Region Syddanmark:

Med i fællesskabet

− I den kommende kongresperiode vil det være vigtigt for mig at få alle medlemmer til at se sig selv i det faglige fællesskab, og at få alle til at føle sig som mestre i mad og sundhed − hvad enten de arbejder i et stort eller et lille køkken eller uden for køkkenet.
− Arbejdet med vores uddannelser er min mærkesag, og det bliver aldrig kedeligt at være med til at fremtidssikre bekendtgørelser og uddannelsesordninger og at følge udviklingen på arbejdsmarkedet, så vi hele tiden har fokus på, at de nyuddannede ernæringsassistenter, ernæringsteknologer og professionsbachelorer har de kompetencer, der er brug for.
− Uddannelserne skal opfylde arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft, og de skal opleves relevante og attraktive for både elever og studerende og for praktikvirksomhederne.

Jette Nielsen, Region Midtjylland:

Plads til elever og studerende på arbejdspladserne

− Den kommende periode vil jeg bruge på at fortælle, alle de steder jeg kan, at vi som kostfaglige er en vigtigt brik i det hele sundhedsvæsen. Vi kan ikke undvære maden, den er lige så vigtig en del af behandlingen som medicinen, og med jeres kost-, ernærings- og sundhedsfaglige ekspertise er vi godt på vej til at slå fast, at vi er mestre i mad og sundhed.
− En vigtigt brik i hele dette spil er rekruttering af elever og studerende til vores fag. Jeg vil fortælle kommunen og regionen, hvor vigtigt det er, at fødekæden, ikke bliver brudt. Der står mennesker bag fremstillingen af ernæringsrigtig kost, og derfor er det nødvendigt, at vi også i fremtiden har elever og studerende på arbejdspladserne.

Alice Linning, Region Hovedstaden:

Ny viden til alle

− Jeg er optaget af, at vi arbejder tværfagligt og er de bedste ambassadører for vores profession. Og at flere får ny faglig viden.I Region Hovedstaden har vi gennemført flere jobrotationsprojekter. Det er en god model både for ledige og beskæftigede. Projektet giver nye faglige kompetencer. Desuden har flere ledige både under og efter projekterne fået fast arbejde.
− Også for arbejdspladserne er det en chance for at få de kompetencer, de har brug for til at løfte nye opgaver inden for og uden for køkkendøren. Vi skal f.eks. sammen arbejde på at skabe rum til måltidsværter, så vi kan komme tættere på brugerne omkring mad og måltider.

Marian Aagaard, Region Nordjylland:

Vi skal bære økologien frem

− Mit mål er, at vi skal være eksperter på økologi og bæredygtighed. De to begreber hører til vores profession − både som professionel madhåndværker og som sundhedsfremmer. Det skal være en kernekompetence for os at arbejde økologisk og bæredygtigt. Sørger vi for det, er jeg sikker på, at det kan blive en løftestang for anerkendelse af professionen.
− Noget andet er, at vi ganske enkelt er nødt til at beskæftige os med bæredygtighed og økologi, hvis vi vil have rent drikkevand og sunde råvarer − og afværge en klimakatastrofe.
− For at forfølge målet har jeg gang i flere netværk, som skal bære økologien frem: ØkoNord, et netværk, som laver en række debatarrangementer om økologi, og Ecologica, som hjælper med omlægningsprojekterne. Jeg vil også gå via uddannelsesstederne − økologi og bæredygtighed skal ind i alle vores uddannelser.

Birgitte Nathanielsen, Grønland:

Støtte til medlemmerne

− Mit arbejde vil også fremover bestå i at samarbejde med PPK, Sundhedskartellet i Grønland, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Og at støtte medlemmer, hvis de har behov for det. Aktuelt ser vi lønsedler og pensionsindbetalinger efter i sømmene.
− Noget af det, der i øvrigt optager os i Grønland, er den mangelfulde kontrol med fødevarerne. Vi har ikke samme regler som i Danmark og mangler desuden ressourcer til at gennemføre en forsvarlig kontrol.  Det vil vi samarbejde med dyrlægerne om at få.

Elisabeth Akursmørk, Færøerne:

De faglærte skal være synlige

− Jeg vil synliggøre faget og betydningen af at ansætte faglærte − og så skal der selvfølgelig være faglærte nok at tage af. Derfor vil vi i bestyrelsen arbejde for at gøre faget interessant, så flere får lyst til at tage uddannelsen. Jeg vil f.eks. tage ud på skolerne og fortælle om ernæringsassistentuddannelsen og andre kostfaglige uddannelser. Måske vil vi på længere sigt lave en kampagne for faget.
− I dag er der kun ernæringsassistentelever på Landssygehuset i Thorshavn. Hvorfor ved vi ikke endnu, men vi vil gerne bidrage til, at flere kommer i lære rundt omkring. Måske kan vi nå frem til en model, hvor flere samarbejder om eleverne mht. praktikvejledning, og måske kan praktikken fordeles på flere institutioner. Det vil kræve gode netværk − som vi også har brug for. Vi er så få i faget på Færøerne og vil have gavn af at dele viden fremfor at opfinde den dybe tallerken igen og igen.