Løn & ansættelse - kliniske diætister

På det offentlige arbejdsmarked vil en ansættelse indenfor den kommunale sektor typisk være på Sundhedscenter eller plejecenter. I den regionale sektor vil det typisk være på et sygehus – og indenfor staten typisk på et universitet eller en professionshøjskole. I privat regi vil en ansættelse normalt være på en privat klinik, et fitnesscenter eller lignende.

Hvem forhandler mine løn- og ansættelsesforhold?

Kost & Ernæringsforbundet er de eneste, der repræsenterer dig ved overenskomsten og kæmper for dine løn- og ansættelsesforhold. Mange andre organisationer vil tilbyde dig kurser og en begrænset juridisk bistand. Men det matcher vi også. Vi har sat dig og din profession i højsædet og hjælper dig fuldt ud, hvis du kommer i en juridisk klemme f. eks. med din arbejdsgiver

Hvad betyder overenskomsten for mig?

Overenskomster er aftaler mellem en eller flere arbejdsgivere og flere lønmodtagere. Overenskomster udgør reglerne for løn- og arbejdsforhold for de berørte ansatte hos de arbejdsgivere, der har tegnet en overenskomst enten gennem en arbejdsgiverforening eller direkte med en fagforening. 80 % af alle danske lønmodtagere arbejder under en overenskomst. 100 % af lønmodtagerne er dækket i den offentlige sektor og 71 % den private sektor.

Eksempler på hvad en overenskomst kan indeholde af aftaler:

  • Minimumsløn / mindsteløn - den mindste grænse for hvad en medarbejder skal have i løn.
  • Løn under sygdom og barselsorlov.
  • Arbejdsgivers og evt. medarbejders bidrag til Arbejdsmarkedspensionsordninger
  • Ugentlig arbejdstid
  • Betaling for overarbejde, dag/nat-arbejde samt på weekend og helligdage
  • Arbejdsgiverens bidrag til lønmodtagerens efteruddannelse
  • Opsigelsesvarsel for begge parter
  • Regler for opsigelse m.m.

Kan jeg også forhandle løn på det offentlige område?

Lokal løndannelse er en del af overenskomstsystemet og giver dig mulighed for at få mere i løn ud over basislønningerne i overenskomsterne. I aftalerne er fastsat de nærmere spilleregler for den lokale lønudvikling. Aftalen giver mulighed for, at man lokalt kan forhandle både oprykning af trin samt tillæg. Tal med din tillidsmand eller kontakt os, hvis du gerne vil vide mere.

Hvem hjælper mig på min arbejdsplads?

Det er almindeligt, at der på arbejdspladsen er valgt en tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentant er betegnelsen på de ansattes valgte repræsentant på en arbejdsplads. Repræsentanten vælges typisk for en afgrænset periode, hvorefter der skal afholdes et nyt valg. Tillidsrepræsentanten forhandler med ledelsen og nyder en arbejdsretslig beskyttelse mod afskedigelse. Din tillidsrepræsentant bliver rådgivet af fagforeningen, og du kan altid gå til din tillidsrepræsentant, hvor du kan hente hjælp, råd og vejledning, hvis du har spørgsmål til din løn eller dine ansættelsesforhold i øvrigt.

Hvad har jeg ret til?

Der er stor forskel på, hvilke ansættelsesmæssige rettigheder og forhold du har afhængig af hvilket ansættelsesområde du bliver ansat i.

Det offentlige område:

På det offentlige område er dine ansættelsesretlige forhold udover lovgivning på området omfattet af overenskomster indgået mellem Kost & Ernæringsforbundet og Kommunernes Landsforening, Danske Regioner eller staten. Kontakt os, hvis du gerne vil vide mere, om dine konkrete forhold.

Det private område:

Dette ansættelsesområde er typisk kendetegnet ved, at forbundet ikke har indgået nogen overenskomster og det er alene den ansættelsesretlige lovgivnings minimumsregler, der regulerer ansættelsesforholdet. Det er derfor meget vigtigt, at du og din arbejdsgiver får skrevet alt ned i din ansættelseskontrakt som I aftaler i forbindelsen med ansættelsen. Du kan se mere på hjemmesiden om ansættelseskontrakter og hvad de skal indeholde af bestemmelser, for at du har de bedst mulige ansættelsesvilkår.

Skal du ansættes i det offentlige eller i en privat virksomhed er du altid meget velkommen til at rette henvendelse til forbundet, hvor vi sammen kigger på dit udkast til ansættelseskontrakt. Det gælder i øvrigt også hvis du har spørgsmål inden du skal til en ansættelsessamtale.

Endvidere vil du også altid kunne søge rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår, regler for sygdom, barsel, arbejdstid osv.