Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Løn til køn

Et af resultaterne af strejken i foråret 2008 var nedsættelse af en lønkommission. Lønkommissionen skulle kortlægge lønforskellen mellem mænd og kvinder. Rapporten kom sidst i maj. Og ved den lejlighed slog formanden for Lønkommissionen, Michael Christiansen, fast, at der er ligeløn i Danmark i forhold til loven om ligeløn. Det betyder, at en mand og en kvinde i samme fag, med samme ud dannelse og samme anciennitet får det samme i løn, men …

Kvindefag og mandefag. Selv om der er ligeløn i forhold til loven, så er der forskel på den løn en kvinde og en mand tjener i fag, der kan sammenlignes på længden af uddannelse. Lønkommissionen peger på, at problemet kan skyldes, at det danske arbejdsmarked er delt op i kvindefag og mandefag. Kvinderne beskæftiger sig med omsorg, og mændene beskæftiger sig med teknik. Hvis lønnen skal være mere lige, mener Lønkommissionen, det vil hjælpe, hvis der blev en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder inden for de kønsdominerede fag. Og at det er en opgave for arbejdsmarkedets parter.

Sygdom og barsel. Lønkommissionen kommer med flere bud på, hvorfor der er forskel på mænds og kvinders løn. Kvinder har mere fravær fra jobbet på grund af sygdom, barns sygdom og barsel. Det betyder, at kvinder mister en del penge på den konto, der hos Lønkommissionen bliver kaldt for livslønnen. Mænd har primært fravær på grund af egen sygdom – og kun 10 procent fravær på grund af barsel.

Deltid. Ifølge Lønkommissionens rapport arbejder 49 procent af de kvinder, der er ansat i det offentlige, på deltid. Det gør kun to ud af 10 mænd i den offentlige sektor. Syv ud af 10 i det offentlige er kvinder. Sammen med sygdom og barsel er deltid med til at holde lønnen nede. En ernæringsassistent mister mere end 1 million kroner igennem et helt arbejdsliv ved at være på deltid. Arbejdslivet går fra endt uddannelse til pensionering.

Ledere. Flere mænd end kvinder vil være ledere. Lønniveauet for ledere afhænger blandt andet af, hvilket fag, der bliver ledet inden for. Lederne blandt Sundhedskartellets medlemmer ligger i den lave ende af lederlønskalaen. Flere mandlige end kvindelige ledere har taget en lederuddannelse. Det er også med til at påvirke lønniveauet.

Uddannelse. Jo mere uddannelse, jo mere i løn. Men der er stadig forskel på lønnen til kvinder og mænd. Forskellen er tydeligst for kvinder og mænd med mellemlange videregående uddannelser som professionsbachelorer i ernæring og sundhed og diplomingeniører.