Løn under ferie

Hvis du er funktionær, har du krav på løn under ferie.

Hvis du ikke er funktionær, har du krav på feriegodtgørelse af din løn i optjeningsåret.

Ferietillæg (særlig feriegodtgørelse)

Du har også ret til et ferietillæg, hvis du er overenskomstansat. Ferietillægget er på 1,5 procent af din løn i optjeningsåret. I mange overenskomster er det aftalt, at ferietillægget er højere end de 1,5 procent.

Er du ansat i staten udgør den særlige feriegodtgørelse 1,5 procent.

Er du ansat i en kommune udgør den særlige feriegodtgørelse 2,3 procent.

Er du regionalt ansat udgør den særlige feriegodtgørelse 1,95 procent.

Er du ansat på kontrakt afhænger din godtgørelse af, hvad der er aftalt i kontrakten; men du har som minimum krav på 1 procent i særlig feriegodtgørelse efter Ferieloven.

Ikke ansat i hele optjeningsåret

Hvis du kun har været ansat i en del af optjeningsåret, har du krav på løn under en forholdsmæssig del af din ferie. Du optjener 2,08 dag per måned, du er ansat.

Ved jobskifte og nyansættelse

Når du skifter job, skal du have feriegodtgørelse fra din tidligere arbejdsgiver. Feriegodtgørelsen indbetales til feriekonto og feriepengene skal du have udbetalt efterhånden som du holder ferie. Hvis du er i dit første job, har du først krav på feriegodtgørelse, når du har optjent den i løbet af et ferieår.

Eksempel

Du har været ansat i en virksomhed i hele 2010. Du skifter job den 1. august 2011 og har på det tidspunkt allerede afholdt tre ugers sommerferie. Du har altså to ugers ferie til gode i ferieåret 2011-2012.

Din tidligere arbejdsgiver skal sørge for, at du har feriegodtgørelse til de to ugers ferie.

Din tidligere arbejdsgiver skal herudover betale feriegodtgørelse af din løn i 2011. Denne feriegodtgørelse skal du bruge i ferieåret 1. maj 2012-30. april 2012.

Din tidligere arbejdsgiver skal indbetale din feriegodtgørelse til Feriekonto eller være sikret af en feriekortordning hos en arbejdsgiverorganisation. Det betyder, at du enten skal have et feriebevis fra FerieKonto eller et feriekort fra din tidligere arbejdsgiver.

Hos din nye arbejdsgiver optjener du ret til ferie med løn 2,08 dag per måned, du er ansat. I ferieåret 2012-2013 vil du derfor have krav på 10 dages ferie med løn fra din nye arbejdsgiver og 15 dage med feriegodtgørelse fra din tidligere arbejdsgiver.