Lønstatistik: Tjek, hvad andre får i løn

Forskel på region og kommune

Lønstatistikken viser, at der er forskel på, hvor meget man tjener som privat ansat og som ansat i en kommune, region eller i staten. Statistikken viser, at lønnen er højest for de regionalt ansatte. Det gælder både for ledere og ikke-ledere. Og det er i øvrigt også i regionerne, at lønforskellen mellem ledere og ikke-ledere er størst, viser statistikken.

Mens der er en tendens til, at lederlønningerne er højest i hovedstadsregionen, ses denne regionale forskel ikke i samme grad på ikke-ledende medarbejderes løn. Det skyldes at overenskomsterne i mindre grad regulerer medarbejdernes løn på baggrund af erfaringer.

Sammenhæng mellem uddannelse og løn

Medlemmernes uddannelsesniveau har indflydelse på lønniveau. Et højere uddannelsesniveau betyder ofte højere løn. Den højere løn følger både af de overenskomstaftalte lønforløb samt af de kompetence- og ansvarsområder, man kan varetage afhængigt af uddannelsen.

Overenskomst og pension

I såvel kommune, region og stat er pensionen velreguleret og aftalt i overenskomsterne, mens billedet er mere komplekst i den private sektor. Her indgår pension ofte ikke i en overenskomst mellem forbundet og arbejdsgiveren.

Fakta:
Lønstatistikken bygger på svar fra de knapt 1.600 medlemmer, der deltog i forbundets spørgeskema i november.

Hvis du er medlem, kan du se lønstatistikken her