Lønstatistik 2019

  • Lønstatistikken er opdelt i 5 forskellige, så du får et hurtigt overblik.

Hvad kan du bruge statistikken til

Du kan bruge statistikken, til at sammenligne din løn med, hvad andre ernæringsprofessionelle får i løn. En viden du kan bruge, når du skal forhandle løn med din arbejdsgiver eller ved et jobskifte.

Statistikken giver et øjebliksbillede af, hvad ernæringsprofessionelle tjener set i forhold til uddannelse, stilling, anciennitet, geografi med videre.

Den er opdelt i 5 forskellige: Medarbejdere i kommuner, regioner, i staten og det private område. Samt en særskilt for ledere på tværs af sektorer.

Om lønstatistikken

1.644 medlemmer har svaret på spørgsmål om deres løn, heraf var

  • 1.455 medarbejdere uden ledelsesansvar 
  • 189 ledere 

Lønstatistikken omfatter både det private og offentlige arbejdsmarked.

Om tallene

Alle lønninger er omregnet til en fuldtidsmånedsløn, Dvs. løn for 37 timer om ugen

Lønnen er en grundløn
inklusiv faste månedlige tillæg, 
men eksklusiv eget og arbejdsgivers pensionsbidrag 
og før fradrag af skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP. 

 Her finder du lønstatistikken (Du skal være logget ind. Det er kun for medlemmer)