Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Lyt til repræsentanterne

Lige præcis nu, hvor krisen stiller arbejdspladserne over for virkeligt store udfordringer, bliver lønmodtagere og arbejdsgivere stadig dårligere til at løse problemer sammen. Ledelserne holder kortene tæt til kroppen og inddrager ikke medarbejderne i de vigtige beslutninger.

Det viser en ny stor undersøgelse af ’det danske samarbejdssystem’, som vores hovedorganisation FTF står bag.

8.500 tillidsfolk fra 21 organisationer har været med. Og hele 43 procent oplever, at de er sat uden for indflydelse, når det handler om overordnede strategiske beslutninger om budgetter, besparelser og rationaliseringer.

172 af forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter har været med i undersøgelsen. De er enige i, at deres indflydelse i MED-udvalgene er blevet mindre. De mener, at MED-udvalgene i højere grad er blevet et sted, hvor de får information om de beslutninger, der er truffet. Og ikke et forum, hvor de har reel indflydelse på beslutningerne.

Det duer ikke at have en ’vi-lader-som-om-vi-samarbejderholdning', og det er en virkelig dårlig ide at styre uden om medarbejderne i vigtige beslutninger. Når krisen kradser, er der behov for at trække på alle, når der skal tænkes nyt. Medarbejderne har viden, erfaring og ideer til, hvordan arbejdet kan organiseres på nye og smartere måder. De ideer skal i spil, hvis opgaverne skal løses effektivt, og medarbejdere skal trives. Alle undersøgelser viser, at vores virkelyst og engagement stiger, hvis vi har medansvar og involveres i de beslutninger, der tages. Hvis det skal lykkes at komme igennem krisen med en velfungerende arbejdsplads i behold, er der brug for åbenhed, dialog og uddannelse. En mulighed er den uddannelse, som regioner og kommuner har pligt til at tilbyde leder- og medarbejderrepræsentanterne. Den skal netop bidrage til at styrke samarbejdet i MED-udvalgene.

GHITA PARRY
/ FORMAND