Temamøder om Mad og Måltider i daginstitutionen

Mad og måltider i daginstitutionen - nye anbefalinger

Sidst på sommeren præsenterer Fødevarestyrelsen de nye anbefalinger for mad og måltider i daginstitutionerne.

Anbefalingerne er bygget op efter principperne for Måltidsmærket. Det gør det nemt at planlægge og tilberede mad, som lever op til kostrådene.

Hør om principperne for mærket, og få gode råd om rammerne og det tværfaglige samarbejde, der skal til, for at måltidet lykkes, og maden bliver spist.

Inviter gerne både leder og pædagogiske kolleger med.

Oplægsholder

Fødevarestyrelsen

Tid og sted