Måltider er medicin mod overbelægning

”Jeg forstår simpelthen ikke, at Christiansborg ikke interesserer sig mere for årsagerne til, at patienterne ender på gangen. Ældre, medicinske patienter er ofte svækkede og underernærede – eller i risiko for at blive det. Ofte er det ikke første gang, de er indlagte. Hvis vi nu koncentrerede os mere om at sikre, at de ældres ernæringstilstand var i orden, så ville vi se færre genindlæggelser og bedre og hurtigere patientforløb, siger Ghita Parry.

Forskning: Forebyggelse med diætister virker

Parry fremhæver blandt andet forskningsprojektet, ‘UMMMM, det er godt’ (’Undersøgelse af betydningen af Mere Mad i Munden og i Maven for et Godt forløb for ældre medicinske patienter − et tværfagligt og tværsektorielt forskningsprojekt’). Projektet bestod af fire elementer: Flere mellemmåltider under indlæggelsen, smagsoptimering af dysfagikosten, tre hjemmebesøg af en klinisk diætist efter udskrivelse og forsøg med at sende ‘mad med hjem’ til patienter i ernæringsmæssig risiko. 

Projektet, der bl.a. er finansieret af overenskomstmidler, dokumenterer en gavnlig effekt af målrettet ernæringsterapi.  Anne Marie Beck, klinisk diætist og seniorforsker, er en af hjernerne bag projektet. Til Kost, Ernæring og Sundhed (oktober 2015) siger hun:

− Projektet har vist, at det er muligt at styrke sammenhængen og koordineringen af forløbet i den ernæringsmæssige indsats for disse patienter. Vi har også set, at det er muligt at udvikle, systematisere og kvalitetssikre den tværfaglige ernæringsindsats. De faggrupper, som medvirkede, har oplevet forløbet som positivt, og de ældre patienter giver udtryk for at have oplevet gode, sammenhængende forløb med en sikker og kvalificeret overdragelse mellem sygehus og kommune. Det har resulteret i mere mad i munden.  siger Anne Marie Beck.

Måltider mod genindlæggelser

I Region Hovedstaden sker det mere end 2.500 gange på et år, at svage ældre patienter bliver genindlagt inden for et døgn. I Region Sjælland er det lidt under halvdelen af borgerne, der ikke får de hjemmebesøg efter indlæggelsen, de er visiteret til. Det er store tal, der ikke kun koster for det enkelte patient. Det koster også for samfundskassen, mener Parry.

- Dagens aftale kan være symptombehandling. Når vi nu kan gøre noget ved årsagerne til de mange genindlæggelser og komplicerede forløb ved at fokusere på noget så simpelt som måltidet, hvorfor gør vi så ikke det?, slutter Ghita Parry.