Måltidsakademi i Odense

- Et godt måltid skaber livskvalitet og giver energi til at klare hverdagens udfordringer. Derfor er det vigtigt, at oplevelserne omkring måltidet stimulerer den ældre borger eller borgeren med handicap til at spise. Måltidet skal være en god, sanselig oplevelse, og det er det, vores personale skal rustes til at skabe, siger Gitte Breum, der er projektchef for Mad og Måltider i Odense Kommune.

Alle skal uddannes

Kommunens nye Måltidsakademi skal sørge for at alle medarbejdere kan bidrage til den opgave.

Alle, der arbejder i tæt kontakt med borgerne, skal lære, hvad mad, måltider og ernæring betyder for rehabiliteringen, så de kan bruge den viden i deres daglige arbejde. Det skal blandt andet ske gennem temadage, korte efteruddannelsesforløb, netværksgrupper m.m.

Fokus på måltidsoplevelsen

Kompetenceudviklingen skal sætte fokus mad, måltider og ernæring.

Medarbejderne skal lære om smag og sensorik. De skal gøres opmærksomme på, hvad rammerne om måltidet betyder, og hvilke muligheder de har for at påvirke måltidsoplevelsen. De skal undervises i den rette ernæring for ældre, og de skal udstyres med redskaber, der gør dem i stand til at spotte en borger med underernæring.

Flere iværksættere

Der skal uddannes særlige måltidsiværksættere, som skal holde fokus på måltidet på de enkelte arbejdspladser. Og i det kommunale køkken, Byens Køkken, skal nogle af medarbejderne uddannes til kulinariske iværksættere.

- Indtil nu har 500 medarbejdere været igennem et kompetenceudviklingsforløb. Forventningen er, at der i de kommende år skal uddannes yderligere 2-3.000 medarbejdere, oplyser mad og måltidsmentor i Måltidsakademiet, Lone Schaldemann Hansen.

Kilde